GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Llofnodi rhaglen Partneriaid Pwerdy Gogledd Lloegr

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ymuno â Phwerdy Gogledd Lloegr

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam heddiw wedi ymuno'n swyddogol â Rhaglen Partneriaid Pwerdy Gogledd Lloegr gyda tri sefydliad arall o Gymru.

Darllen

Tîm Cynhwysiant y Brifysgol yn Croesawu Pobl Ifanc am Ddiwrnod o Awgrymiadau a Hyfforddiant Swydd

Mae grŵp o bobl ifanc sy'n cael eu cefnogi i gael gwaith wedi ymweld â thîm Cynhwysiant Prifysgol Glyndwr Wrecsam am ddiwrnod o awgrymiadau a hyfforddiant. Yr ymwelwyr oedd wyth Interniaid Prosiect Search o Ysbyty Gwynedd ym Mangor, a ddaeth gyda Arweinydd y Rhaglen Gwyn Llewellyn Hughes a Chynorthwyydd Nia Jones o Goleg Menai.

Darllen mwy
Nazir Afzal

Gwas cyhoeddus enwog i drafod gyrfa erlyn uchel ei phroffil mewn darlith yn y brifysgol

Mae gwas cyhoeddus enwog y mae ei waith wedi helpu i euogfarnu cannoedd o droseddwyr ar draws Gogledd Orllewin Lloegr i siarad am ei yrfa mewn digwyddiad yn Wrecsam.

Darllen mwy
James Griffiths ac Alison Bloomfield

Y Brifysgol yn dathlu codi 175 lle ym Mynegai Cydraddoldeb Stonewall

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi codi 175 lle ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall

Darllen mwy
José  Maria Ortega

Myfyriwr graddedig yn dychwelyd i'r brifysgol i rannu awgrymiadau ar yrfaoedd gyda Bentley

Mae myfyriwr graddedig a gafodd swydd mewn cwmni moduro o bwys o ganlyniad i'w astudiaethau wedi dychwelyd i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam - i helpu pobl eraill i gerdded yn ôl eu traed.

Darllen mwy
Top