Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Fe ddaeth cyn-fyfyriwr Wrecsam â masgot trawiadol Gemau'r Gymanwlad Arfordir Aur Awstralia i fyw

Masgot Gêmau'n dod i fyw gan gyn-fyfyriwr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Fe ddaeth cyn-fyfyriwr Wrecsam â masgot trawiadol Gemau'r Gymanwlad Arfordir Aur Awstralia i fyw

Darllen mwy
Mae Jenni Louise Fowler, myfyrwraig yn ei thrydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam wedi derbyn gwobr cyfraniad rhagorol am ei gwaith gwirfoddol gydag elusen trais yn y cartref.

Myfyriwr Glyndwr Wrecsam yn derbyn gwobr am ei gwaith elusen

Mae Jenni Louise Fowler, myfyrwraig yn ei thrydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam wedi derbyn gwobr cyfraniad rhagorol am ei gwaith gwirfoddol gydag elusen trais yn y cartref.

Darllen mwy
Mae pêl-droedwyr o bob oed wedi cymryd rhan mewn cwrs hyfforddi dros dri diwrnod diolch i Brifysgol Glyndwr Wrecsam

Pêl-droedwyr yn cymryd rhan mewn cwrs hyfforddi diolch i Brifygsol Glyndŵr Wrecsam

Mae pêl-droedwyr o bob oed wedi cymryd rhan mewn cwrs hyfforddi dros dri diwrnod diolch i Brifysgol Glyndwr Wrecsam

Darllen mwy
Mae Staff a Myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam wedi ymuno â'r gwaith o dacluso Lôn Crispin

Staff a Myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam yn helpu i dacluso Lôn Crispin

Mae Staff a Myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam wedi ymuno â'r gwaith o dacluso Lôn Crispin

Darllen mwy
Cyflwynwyd myfyrwyr mewn cynhadledd a fynychwyd gan yr asiantaethau mwyaf blaenllaw yn y sector Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol i gyfoeth o opsiynau gyrfaol.

Cynhadledd Gyrfaoedd Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol yn rhoi myfyrwyr ar ben ffordd

Cyflwynwyd myfyrwyr mewn cynhadledd a fynychwyd gan yr asiantaethau mwyaf blaenllaw yn y sector Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol i gyfoeth o opsiynau gyrfaol.

Darllen mwy
Top