GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Glyndwr

Undebau, prifysgolion a rheoleiddiwr yn cymeradwyo dull newydd o lywodraethu yng Nghymru

Heddiw mae'r sector prifysgolion yng Nghymru wedi cyhoeddi ei ymateb i'r adolygiad annibynnol o lywodraethiant yng Nghymru, dan arweiniad Gillian Camm.

Darllen mwy

Ymchwiliwr Glyndŵr yn datblygu hyfforddiant ar gyfer artistiaid sydd yn gweithio ym maes gofal iechyd

Mae ymchwilydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gweithio gyda bwrdd iechyd i gynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer cyd-artistiaid defnyddio eu talentau i helpu cleifion ar draws Gogledd Cymru.

Darllenwch fwy

Cyflwyno cynhwysyddion bwyd ecogyfeillgar i leihau gwastraff ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mae cynwysyddion bwyd ecogyfeillgar newydd sydd â'r nod o dorri gwastraff untro yn cael eu cyflwyno ym mannau arlwyo Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Darllenwch fwy

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn dathlu cynnydd pellach ym Mynegai Stonewall

Mae ymrwymiad Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i hyrwyddo cynwysoldeb ac amrywiaeth wedi'i adlewyrchu mewn cynnydd o 60 safle ym Mynegai Stonewall ar gyfer cydraddoldeb yn y gweithle.

Darllenwch fwy

Darlithydd Glyndŵr yn cyhoeddi’r cyntaf o dri chanllaw academaidd

Mae awdur ac Uwch Ddarlithydd mewn Addysg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi gweld ei llyfr cyntaf ar y pwnc yn cael ei gyhoeddi – ac mae’n bwriadu cyflwyno dau waith pellach eleni.

Darllenwch fwy
Top