GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Maer yn profi'r wefr o hedfan - diolch i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam

Cafodd Maer Bwrdeistref Sirol Wrecsam, y Cynghorydd Andy Williams, y cyfle i drio’r efelychydd ar ôl cwrdd â Thechnegydd Peiriannol Glyndŵr, Paul Green, mewn gala nofio yn Wrecsam yn ddiweddar ­- a thrafod adnoddau’r campws.

Darllenwch mwy

Cerddorion ifanc Wrecsam yn helpu lansio Cerdd Cydweithredol Wrecsam

Mi fydd perfformwyr ifanc o bob cwr o Wrecsam yn serenni mewn gala fawreddog yn Neuadd William Aston Hall, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Darllenwch mwy

Myfyrwyr Astudiaethau Theatr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn Perfformio Drama Safari Addysgol

Mae grŵp o fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi helpu diddanu cynulleidfa o blant ysgol feithrin fel rhan o’u gwaith Theatr mewn Addysg.

Darllenwch mwy

Myfyrwyr yn creu rhaglen dogfen sydd yn cynnwys fideo ddigwyddiad brys

Creuwyd rhaglen ddogfen yn steil Crimewatch, gan ddefnyddio fideo a ffilmiwyd yn ystod digwyddiad brys wedi’i efelychu ar gampws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Darllenwch mwy
Liam Blazey

Astudiaethau prifysgol yn helpu un sydd yn gwirioni ar fyd natur i fachu swydd yn sicrhau dyfodol bywyd gwyllt y Sir

Mae un sydd wrth ei fodd gyda byd natur ac a benderfynodd ei fod am ‘wneud gwahaniaeth’ wedi bachu swydd yn helpu i siapio dyfodol bywyd gwyllt mewn sir gyfagos, diolch i’w astudiaethau yn y brifysgol.

Darllen mwy
Top