Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Llyfr comics myfyriwr yn curo targedau i greu cynnwrf ar-lein

Mae awdur llyfrau comics y mae wedi ei waith wedi creu cynnwrf ar-lein wedi canmol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam am roi hyder iddo o ran mentro i’r proffesiwn.

Darllen mwy

Undeb y Myfyrwyr yn ennill gwobrau cenedlaethol

Mae awdur llyfrau comics y mae wedi ei waith wedi creu cynnwrf ar-lein wedi canmol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam am roi hyder iddo o ran mentro i’r proffesiwn.

Darllen mwy
Mae prosiect ymchwil sydd â'r nod o ddatblygu cysylltiadau rhyngwladol ar gyfer mentrau cymdeithasol yn cael ei wneud gan academydd o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Nod ymchwil menter gymdeithasol ryngwladol yw hybu cysylltiadau busnes

Mae prosiect ymchwil sydd â'r nod o ddatblygu cysylltiadau rhyngwladol ar gyfer mentrau cymdeithasol yn cael ei wneud gan academydd o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Darllen mwy
Peter Bolton a Kathryn Ellis

Gorffennol artistig cudd Wrecsam ar yr agenda yn y diwrnod blasu

Mae arddangosfa gelf nodedig a ddaeth â trysorau gwerth miliynau i Wrecsam ymhlith y pynciau a drafodir mewn diwrnod hanes ym Mhrifysgo Glyndŵr Wrecsam yr wythnos hon.

Darllen mwy
Mae hanes bywyd arlunydd o fri a gofnododd fywyd diwylliannol Cymru yn ei gwaith cynnar yn mynd i gael ei ddathlu ar wefan a ddyluniwyd gan un o fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Hanes arlunydd enwog i gael ei adrodd gyda chymorth gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mae hanes bywyd arlunydd o fri a gofnododd fywyd diwylliannol Cymru yn ei gwaith cynnar yn mynd i gael ei ddathlu ar wefan a ddyluniwyd gan un o fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Darllen mwy
Top