GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Symposiwm sgiliau

Symposiwm trawsffiniol yn dod ag arweinwyr diwydiant, llywodraeth ac academia at ei gilydd

Mae chwaraewyr allweddol ym maes academia, llywodraeth a diwydiant wedi dod at ei gilydd i yrru cynlluniau yn eu blaen er mwyn hybu sgiliau ar draws Gogledd Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr.

Darllen mwy
Tîm EGX

Datblygwyr gemau cyfrifiadur blaenllaw'r Brifysgol yn cyrraedd y rhestr fer am wobrau diwydiant

Mae arloeswyr ym maes datblygu gemau cyfrifiadurol o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam yn dathlu ar ôl cyrraedd y rhestr fer am bedair gwobr genedlaethol yn y diwydiant.

Darllen mwy
Justine Masion

Digwyddiadau cymunedol yn y brifysgol i nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Bydd toreth o sefydliadau a digwyddiadau cymunedol yn cael eu croesawu i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam yr wythnos nesaf er mwyn nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd.

Darllen mwy
Richard Hazlewood

Miloedd o bunnau mewn cyllid ar gael i roi hwb i syniadau busnes yn ymwneud â'r gofod

Gallai cyllid o hyd at £10,000 helpu i danio syniadau busnes newydd sy’n gysylltiedig â’r diwydiant gofod.

Darllen mwy
Y popty pizza newydd

Datgelu lleoliad newydd Undeb y Myfyrwyr

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi datgelu eu lleoliad newydd – The Lazy Lion.

Darllen mnwy
Top