Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf

Ymagwedd ffres rhaglen gyrfaoedd yn cyrraedd y rhestr fer am wobr genedlaethol

Mae rhaglen gyrfaoedd yr haf sy’n helpu i wella cyflogadwyedd myfyrwyr o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi cyraedd y rhestr fer am wobr ragoriaeth broffesiynol.

Darllen mwy

Llyfr comics myfyriwr yn curo targedau i greu cynnwrf ar-lein

Mae awdur llyfrau comics y mae wedi ei waith wedi creu cynnwrf ar-lein wedi canmol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam am roi hyder iddo o ran mentro i’r proffesiwn.

Darllen mwy

Undeb y Myfyrwyr yn ennill gwobrau cenedlaethol

Mae awdur llyfrau comics y mae wedi ei waith wedi creu cynnwrf ar-lein wedi canmol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam am roi hyder iddo o ran mentro i’r proffesiwn.

Darllen mwy
Mae prosiect ymchwil sydd â'r nod o ddatblygu cysylltiadau rhyngwladol ar gyfer mentrau cymdeithasol yn cael ei wneud gan academydd o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Nod ymchwil menter gymdeithasol ryngwladol yw hybu cysylltiadau busnes

Mae prosiect ymchwil sydd â'r nod o ddatblygu cysylltiadau rhyngwladol ar gyfer mentrau cymdeithasol yn cael ei wneud gan academydd o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Darllen mwy
Peter Bolton a Kathryn Ellis

Gorffennol artistig cudd Wrecsam ar yr agenda yn y diwrnod blasu

Mae arddangosfa gelf nodedig a ddaeth â trysorau gwerth miliynau i Wrecsam ymhlith y pynciau a drafodir mewn diwrnod hanes ym Mhrifysgo Glyndŵr Wrecsam yr wythnos hon.

Darllen mwy
Top