Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf

Wrexham Glyndwr University has launched a public consultation on seven planning applications to support the £60m Campus 2025 project.

Y Brifysgol yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus Campws 2025 ar brosiect 60M

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar saith cais cynllunio i gefnogi'r prosiect Campws 2025 sy'n werth £60m.

Darllen mwy
Daeth Natasha Graham, o Banbridge, yn County Down, i'r brifysgol i astudio ar y radd BN (Anrh) mewn Nyrsio Oedolion ar ôl chwilio am raddau nad oedd hi'n gallu eu cael yn agosach i'w chartref

Myfyrwraig nyrsio'n canmol y profiad ymarferol ar ei chwrs

Mae myfyriwr ar radd Nyrsio Oedolion Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi canmol y profiad ymarferol mae hi wedi ei ddatblygu ym mlwyddyn gyntaf ei hastudiaethau.

Darllen mwy
Cynhelir digwyddiad dangos o rai o fusnesau mwyaf arloesol Gogledd Cymru yng Nghanolfan Technoleg Optic yn ddiweddarach y mios hwn fel rhan o Ŵyl Arloesedd Cymru

Digwyddiad Dangos yng Nghanolfan Technoleg OpTIC ar gyfer Gŵyl Arloesedd Cymru

Cynhelir digwyddiad dangos o rai o fusnesau mwyaf arloesol Gogledd Cymru yng Nghanolfan Technoleg Optic yn ddiweddarach y mios hwn fel rhan o Ŵyl Arloesedd Cymru

Darllen mwy
Mae myfyriwr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar fynd dechrau yn ei swydd ddelfrydol yn Bentley ar ôl dilyn ôl traed ei ffrind a gafodd swydd gyda Rolls-Royce.

Myfyrwyr yn cael swyddi peirianneg delfrydol

Mae myfyriwr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar fynd dechrau yn ei swydd ddelfrydol yn Bentley ar ôl dilyn ôl traed ei ffrind a gafodd swydd gyda Rolls-Royce.

Darllen mwy
Mae tîm o fyfyrwyr o radd Gwyddoniaeth Fforensig Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi cymryd rhan mewn cwrs maes sy'n edrych ar weddillion ysgerbydol yng Nghyprus.

Myfyrwyr Gwyddoniaeth Fforensig yn cymryd rhan mewn cwrs maes yng Nghyprus

Mae tîm o fyfyrwyr o radd Gwyddoniaeth Fforensig Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi cymryd rhan mewn cwrs maes sy'n edrych ar weddillion ysgerbydol yng Nghyprus.

Darllen mwy
Top