Banner

Helô ’na bawb!

Rydym yn fyfyrwyr presennol ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam.

Byddwn yn rhannu ein profiadau o fywyd prifysgol gyda chi ar ein tudalennau Facebook felly os ydych eisiau gwybod sut beth ydi astudio yma mewn gwirionedd, cliciwch ar ein profilau a ‘dilynwch’ ni.

Hefyd, os ydych eisiau holi unrhyw gwestiynau am fywyd ym Mhrifysogl Glyndŵr, cysylltwch â ni ar Facebook. Gallwch ateb eich cwestiynau, gan gynnwys sut beth yw’r bywyd nos a pha glybiau a chymdeithasau sydd ar gael yma.

Edrychwn ymlaen i’ch gweld i gyd yn fuan. Mae yna ddiwrnod agored Dydd Sadwrn, Mai 17 felly gobeithio eich gweld chi bryd hynny!

Maddie
Cwrs:
Peirianneg Awyrennol a Mecanyddol

Amdanaf i: Astudiais beirianneg fecanyddol adre ym Melffast ond roeddwn eisiau cael mwy o brofiad mewn awyrofod felly dyna pam ddes i Brifysgol Glyndŵr. 

Diddordebau: Cerddoriaeth, cerdded yn yr haul, cymdeithasu, siopa a threulio amser gyda fy nghi.

Billy

Cwrs: Saesneg

Amdanaf i: Dwi’n dod o Newcastle. Dwi wrth fy modd efo ochr gymdeithasol Glyndŵr ac yn rhan o sawl clwb a chymdeithas. dwi hefyd yn mwynhau unrhyw beth a phopeth ‘nerdy’. O Doctor Who i Star Wars i Game of Thrones.

Diddordebau:  Dwi wrth fy modd yn mynd i’r sinema yn Wrecsam, gwylio rygbi efo fy ffrindiau ym mar undeb y myfyrwyr ar y campws, a mynd i’r gampfa leol.  

 Adele

Cwrs: Peirianneg Awyrennol a Mecanyddol

Amdanaf i: Astudiais beirianneg fecanyddol adre ym Melffast ond roeddwn eisiau cael mwy o brofiad mewn awyrofod felly dyna pam ddes i Brifysgol Glyndŵr. 

Diddordebau: Cerddoriaeth, cerdded yn yr haul, cymdeithasu, siopa a threulio amser gyda fy nghi.

 Abi


Cwrs:
Llenyddiaeth Saesneg

Amdanaf i: Dwi’n dod o Groesoswallt yn Swydd Amwythig ond byddaf yn symud i Gymru cyn bo hir. Dwi wrth fy modd yn teithio – yr haf yma byddaf yn mynd i’r Eidal am chwech wythnos i weithio mewn gwersylloedd haf yn dysgu plant Eidalaidd i siarad Saesneg.

Diddordebau:  Darllen, mynd i’r theatr a dal i fyny efo ffrindiau. Dwi’n mwynhau cadw’n heini, rhedeg, seiclo a cherdded yn yr awyr agored, yn ogystal â mynd i’r gampfa.

Murray Taylor

Cwrs: Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Amdanaf i: Dwi’n dod o Lansannan – pentref gwledig yng Ngogledd Orllewin Cymru. Dwi’n aelod o dîm rygbi Prifysgol Glyndŵr ac yn ffan anferthol o Glwb Pêl-droed Wrecsam.

Dwi wrth fy modd efo crefftau ymladd, yn enwedig cwffio cawell.

Diddordebau: Mecanics, mynd i’r gampfa a phêl-droed.


 
Top