Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years

Dylunio Gêmau Cyfrifiadurol

Richard Hebblewhite

Uwch-ddarlithydd mewn Cyfrifiadura 

Arbenigwr ar

Dylunio Gêmau Cyfrifiadurol a Thechnoleg, Deallusrwydd Artiffisial, E-ddysgu 

Siaradwr Cymraeg? Nage

Cysylltwch â

Swyddfa'r Wasg Prifysgol Glyndŵr 
01978 293358 / 01978 293931
press@glyndwr.ac.uk

Top