Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years

Erthyliad

Dr Edna Astbury-Ward

Uwch-ddarlithydd Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd

Arbenigwr ar

Erthyliad; rhywioldeb dynol; cynllunio teulu; trafferthion rhywiol; iechyd rhywiol ac atgenhedlu
 
Bywgraffiad

Mae Edna Astbury Ward yn nyrs ymarfer ers dros 25 mlynedd, gan arbenigo mewn rhywioldeb dynol ac iechyd rhywiol ac atgenhedlu am 20 mlynedd. Cwblhaodd ei PhD ar ofal erthylu ym Mhrifysgol Glyndŵr yn 2010. Dyfarnwyd Gwobr y Canghellor ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig iddi am ei gwaith ymchwil. Roedd ei hymchwil yn archwilio canfyddiadau o ofal erthyliad o safbwyntiau cleifion a staff. Mae Dr Astbury-Ward wedi cyhoeddi ar y pwnc hwn yn dilyn hynny, ac wedi darlithio mewn cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol ar y pwnc o ofal erthyliad.

Siarad Cymraeg? Nage

Swyddfa'r Wasg Prifysgol Glyndŵr
01978 293358 / 01978 293931
press@glyndwr.ac.uk

Top