GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Dewch o hyd i arbenigwr

Dewch o hyd i arbenigwr


Mae gan Brifysgol Glyndŵr arbenigwyr mewn meysydd sy'n amrywio o TG i dechnolegau adnewyddadwy a chelf i seicoleg. Mae ein harbenigwyr ar gael i roi sylwadau ar y materion diweddaraf yn y newyddion a gellir chwilio amdanynt drwy ddefnyddio'r offer isod.

Os nad ydych yn gallu ddod o hyd i arbenigwr perthnasol, cysylltwch â Swyddfa'r Wasg Prifysgol Glyndŵr. Mae mwy o arbenigwyr nag sydd o enwau ar y rhestr, felly efallai y byddwn yn gallu eich helpu. E-bostiwch  press@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293358.

Chwiliad A-Y yn ôl y pwnc

A B C D E F G H I  M N O P  R/Rh S T/Th  Y 

A

Addysg Gwyddoniaeth
Addysg Uwch (cyllido a chyllid)
Addysg Uwch (rheolaeth)
Addysgu
Astudiaethau Ôlraddedig


B

Busnes
Busnes: Rheolaeth
Busnes: Cychwyn Busnes

C

Ceir solar
Y Celfyddydau yng Nghymru
Cerbydau Trydanol Hybrid
Cerddoriaeth gyfrifiadurol
Credoau crefyddol pobl Ifanc
Cyfiawnder Troseddol
Cyflogadwyedd Graddedigion
Cyfraith y Cyfryngau
Cynaliadwyedd
Cynlluniau Cyfeirio Ymarfer Corff
Cynllunio Teulu


D

Deallusrwydd Artiffisial
Diwylliant Cymru
Dyfodoleg
Dylunio Gêmau Cyfrifiadurol
Dylunio sain


E

E-ddysgu
Ehangu Mynediad
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Entrepreneuriaeth
Erthyliad


F/Ff

ffotofoltäig


G

Garddwriaeth
Gordewdra
Gweithgarwch corfforol ac iechyd meddwl
Gwyddor planhigion
Gyrfaoedd


H

Hanes – Oes Fictoria
Hanes a Gwleidyddiaeth America
Hanes a Gwleidyddiaeth Prydain yr 20fed Ganrif
Hanes – Hanes economaidd a chymdeithasol Cymru
Hanes Oes Fictoria
Hanes – Prydain yr 20fed Ganrif
Hybu Iechyd


I

Iechyd rhywiol ac atgenhedlu
Iechyd y Cyhoedd

M

Maeth
Marchnata


N

Newyddiaduraeth


O

Astudiaethau Ôlraddedig
Optimeiddio rhwydweithiau


P

Peirianneg Cyfansoddion
Plant a Chwarae
Prifysgol y Plant


R/Rh

Rheolaeth sefydliadol
Rheoli Adnoddau Dynol
Rheoli Cynefinoedd
Rhwydweithio Cyfrifiadurol
Rhyngweithio gyda sain
Rhywioldeb Dynol
Y Rhyfel Byd Cyntaf


S

Seicoleg Crefydd
Systemau radio


T/Th

Tai Cymdeithasol
Technolegau cerbydau cynaliadwy
Telathrebu
Tirwedd a Defnyddio Planhigion
Trafferthion Rhywiol
Trais (seicoleg heddwch a gwrthdaro)
Y Theatr (theatr/addysg yng Nghymru)

 

Y

Ynni adnewyddadwy (technolegau; y diwydiant yng Nghymru)
Ynni’r haul
Ysgolion Eglwys (eu rôl mewn cymdeithas)

Top