Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Dewch o hyd i arbenigwr

Dewch o hyd i arbenigwr


Mae gan Brifysgol Glyndŵr arbenigwyr mewn meysydd sy'n amrywio o TG i dechnolegau adnewyddadwy a chelf i seicoleg. Mae ein harbenigwyr ar gael i roi sylwadau ar y materion diweddaraf yn y newyddion a gellir chwilio amdanynt drwy ddefnyddio'r offer isod.

Os nad ydych yn gallu ddod o hyd i arbenigwr perthnasol, cysylltwch â Swyddfa'r Wasg Prifysgol Glyndŵr. Mae mwy o arbenigwyr nag sydd o enwau ar y rhestr, felly efallai y byddwn yn gallu eich helpu. E-bostiwch  press@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293358.

Chwiliad A-Y yn ôl y pwnc

chat to admissions
Sut i wneud caisUniversity Open Day
Top