GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
contact us

Cysylltwch â ni

Mae swyddfa’r wasg ym Mhrifysgol Glyndŵr yn casglu ynghyd wybodaeth am y brifysgol o nifer o wahanol ffynonellau.

Yn yr adran y wasg yma ceir y datganiadau i’r wasg diweddaraf, a fydd yn eich hysbysu o’r hyn sy’n digwydd yn y brifysgol, newyddion archif i ddarganfod straeon o’r gorffennol, orielau lluniau a fideos yn ogystal â’n prif sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Mae’r prifysgol hefyd yn cadw cyfeiriadur o arbenigwyr er mwyn eich helpu i gael gafael ar arbenigwyr sy’n gallu darparu sylwadau neu gyfarwyddiadau deallus ynghylch amryw o bynciau.

Dylai newyddiadurwyr sydd eisiau cysylltu â swyddfa’r wasg gysylltu â:

Sarah Collis

Rheolwr Cyfathrebu’r Cyfryngau

Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam. LL11 2AW

Rhif ffôn: 01978 293933 / 07850 745845

Ebost:sarah.collis@glyndwr.ac.uk

James Bailey

Swyddog Cyfathrebu’r Cyfryngau

Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam. LL11 2AW

Rhif ffôn: 01978 293267 / 07730 619367

Ebost: james.bailey@glyndwr.ac.uk

Geraint Jones (Siaradwr Cymraeg)

Swyddog Cyfathrebu

Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam. LL11 2AW

Rhif ffôn: 01978 293944

Ebost: Geraint.WynJones@glyndwr.ac.uk

Top