Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

Mae swyddfa’r wasg ym Mhrifysgol Glyndŵr yn casglu ynghyd wybodaeth am y brifysgol o nifer o wahanol ffynonellau.

Yn yr adran y wasg yma ceir y datganiadau i’r wasg diweddaraf, a fydd yn eich hysbysu o’r hyn sy’n digwydd yn y brifysgol, newyddion archif i ddarganfod straeon o’r gorffennol, orielau lluniau a fideos yn ogystal â’n prif sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Mae’r prifysgol hefyd yn cadw cyfeiriadur o arbenigwyr er mwyn eich helpu i gael gafael ar arbenigwyr sy’n gallu darparu sylwadau neu gyfarwyddiadau deallus ynghylch amryw o bynciau.

Dylai newyddiadurwyr sydd eisiau cysylltu â swyddfa’r wasg gysylltu â:

Martin Williams
Rheolwr Cyfathrebu’r Cyfryngau
Rhif ffôn: 01978 293933 or 07850 745845
Ebost:martin.williams@glyndwr.ac.uk

 

Andrew Price
Swyddog Cyfathrebu’r Cyfryngau
Rhif ffôn: 01978 293358 or 07730 619367
Ebost: a.price@glyndwr.ac.uk 

chat to admissions
Sut i wneud caisUniversity Open Day
Top