GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
contact us

Cysylltwch â ni

Mae swyddfa’r wasg ym Mhrifysgol Glyndŵr yn casglu ynghyd wybodaeth am y brifysgol o nifer o wahanol ffynonellau.

Yn yr adran y wasg yma ceir y datganiadau i’r wasg diweddaraf, a fydd yn eich hysbysu o’r hyn sy’n digwydd yn y brifysgol, newyddion archif i ddarganfod straeon o’r gorffennol, orielau lluniau a fideos yn ogystal â’n prif sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Mae’r prifysgol hefyd yn cadw cyfeiriadur o arbenigwyr er mwyn eich helpu i gael gafael ar arbenigwyr sy’n gallu darparu sylwadau neu gyfarwyddiadau deallus ynghylch amryw o bynciau.

Dylai newyddiadurwyr sydd eisiau cysylltu â swyddfa’r wasg gysylltu â:

Sarah Collis

Rheolwr Cyfathrebu’r Cyfryngau
Rhif ffôn: 01978 293933 / 07850 745845
Ebost:sarah.collis@glyndwr.ac.uk

 

James Bailey

Swyddog Cyfathrebu’r Cyfryngau
Rhif ffôn: 01978 293267 / 07730 619367
Ebost: james.bailey@glyndwr.ac.uk

Top