Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Y Cyfryngau Cymdeithasol

Y Cyfryngau Cymdeithasol

Gallwch gael hyd i lawer o feysydd y Brifysgol ar Facebook, Twitter, YouTube a chyfryngau cymdeithasol eraill.

Isod mae ein prif ffrydiau Twitter a Facebook ar gyfer y brifysgol a rhestrir ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol eriall isod - cliciwch ar yr eiconau am ragor o wybodaeth.

Gallwch hefyd gael hyd i adrannau eraill megis y llyfrgell, gyrfaoedd yn ogystal â meysydd pwnc fel troseddeg ac astudiaethau'r theatr sydd yn meddu ar eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol eu hunain. Gallwch gael manylion am y rhain ar eu tudalennau ar y wefan.

Gallwch hefyd ddilyn rhai o'm myfyrwyr ar Facebook i gael gweld sut mae bywyd ym Mhrifysgol Glyndwr mewn gwirionedd.

facebook twitter youtube instagram googleplus tumblr
Top