GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr tramor yn dod at ei gilydd am ddigwyddiad Codi Llais Rhyngwladol yn Wrecsam

pic

Rhagfyr 10 2015

Daeth myfyrwyr tramor ynghyd ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam am ddigwyddiad newydd a gynlluniwyd i godi mwy o ymwybyddiaeth am gyfrifoldebau fisa.

Daeth y Codi Llais Rhyngwladol Agoriadol â myfyrwyr o'r tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) sy'n astudio ar gampws Glyndŵr Wrecsam ynghyd am ddigwyddiad rhannu gwybodaeth oedd yn canolbwyntio ar eu cyfrifoldebau fisa fel myfyrwyr rhyngwladol sy'n cael eu noddi.

Dywedodd Alison Kulkowski, Rheolwr Cydymffurfio'r Brifysgol, fod y gweithgaredd hefyd yn llawn gwybodaeth, gan sicrhau bod myfyrwyr yn deall ac yn cydymffurfio â thelerau eu fisa ac yn cydweithredu â'r sefydliad i gyflawni ei chyfrifoldebau Haen 4.

Yn ogystal â chwis hwyliog, cymerodd y mynychwyr ran mewn gweithdai, gemau a chael te prynhawn, a gynhaliwyd gan Lywydd y Myfyrwyr  Marc Caldecott, a'r Is-Lywydd, Emily Karim.

“Roedd yn gyfle gwych i ymgysylltu â myfyrwyr rhyngwladol am delerau eu fisa a rhoi cyngor ymarferol ar sut i lwyddo yn y system addysg yn y DU, mewn awyrgylch hwyliog a chroesawgar,” said Alison.

“Roedd myfyrwyr yn rhan o waith cynllunio, cyflwyno a ffilmio'r digwyddiad, gyda thri ohonynt yn gwirfoddoli i roi cyflwyniad ar eu profiad hyd yn hyn ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam.”

Mae'r adborth wedi cael ei gloriannu i ddadansoddi sut y gall Prifysgol Glyndŵr barhau si gefnogi ac ymgysylltu â myfyrwyr rhyngwladol, a bydd y camau gweithredu'n cael sylw gan y Tîm Cydymffurfio ar gyfer Mewnfudo. Mae digwyddiad ar gyfer myfyrwyr Haen 4 ar gampws Llundain ar y gweill ar gyfer 2016.

Mae hyn yn un rhan o'r gwaith sy'n cael ei wneud i wella a chryfhau polisïau a gweithdrefnau cydymffurfio Glyndŵr.

Gweler y fideo yma: https://www.youtube.com/watch?v=8PvXlUTD3mU

Top