GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr i gynhyrchu llyfr etifeddiaeth am Garchar newydd Gogledd Cymru gwerth £212m

llun

Medi 15, 2015

Bydd hanes Carchar Gogledd Cymru yn cael ei ddogfennu mewn llyfr newydd a fydd yn cael ei ryddhau pan fydd y carchar yn agor yn 2017.

Comisiynodd grŵp eiddo a seilwaith rhyngwladol Lendlease fyfyrwyr o Brifysgol Glyndŵr i gyhoeddi llyfr etifeddiaeth fel rhan o'i deyrnged i greu’r carchar ar Stad Ddiwydiannol Wrecsam.

Bydd wyth o fyfyrwyr yn treulio’r ddwy flynedd nesaf yn casglu ffotograffau ar safle’r carchar a chyfweld bawb â chysylltiad o weithwyr adeiladu i swyddogion Gweinyddiaeth Gyfiawnder.

Bydd treftadaeth safle 120 erw hen ffatri Firestone yn cael ei dogfennu yn y llyfr, ynghyd â'r rhesymau pam dewiswyd Wrecsam fel lleoliad y carchar.

Syniad Simon Caron yw’r llyfr. Fo yw’r cyfarwyddwr prosiect ar gyfer Lendlease, a enillodd y contract gwerth £151m i adeiladu'r carchar gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Meddai Simon: "Mae ein hymrwymiad i'r gymuned yn gwbl ganolog i'n cais. Rydym wedi ymrwymo i wario £30 miliwn gyda busnesau lleol ac yn creu 100 o brentisiaethau newydd ac rydym am gadael etifeddiaeth yng Ngogledd Cymru. Mae llyfr yn rhywbeth sydd yn barhaol a gall pawb godi i ddarllen ar unrhyw adeg.

"Bydd miloedd o bobl yn cymryd rhan yn y prosiect mewn un ffordd neu'i gilydd ac rydym am gofnodi barn cynifer o'r bobl hynny ag y bo modd."

Bydd bob un o’r tîm aml-dalentog o raddedigion a myfyrwyr yn cyfrannu at y llyfr, dan arweiniad mentor proffesiynol o’r Fflint Susan Miller a'i busnes ysgrifennu, golygu a chyhoeddi, All Words Matter.

Argraffir y llyfr gan weithdy print garchar y Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Mae'r prosiect yn un o nifer sydd yn bosibl drwy fenter A Degree of Responsibility (ADOR), a ariennir gan gais y Loteri Genedlaethol a sicrhawyd gan Ganolfan Yrfaoedd Prifysgol Glyndŵr, mewn partneriaeth gyda awdur ceisiadau Rachel Lacey.

Mae ADOR yn creu gweithgareddau buddiant cymunedol cyffredin, megis y prosiect llyfr carchar, gan rhoi’r cyfle i unigolion i gymryd rhan mewn prosiectau sy’n datblygu sgiliau cyflogadwyedd tra’n cysylltu gyda a mynd i'r afael â rhai o anghenion y gymuned a sefydliadau lleol y trydydd sector.

Meddai Lucy Jones, swyddog profiad gwaith a Chydlynydd Prosiect ADOR ym Mhrifysgol Glyndŵr: "Mae Prosiect Carchar Gogledd Cymru yn darparu ffyrdd arloesol i bartneriaid rhanbarthol i weithio gyda'i gilydd ac rydym yn falch bod ein myfyrwyr wedi cymryd y cyfle i ddod yn rhan ohonynt.

"Bydd yn rhoi pob rhywbeth unigryw i bob un ohonynt i siarad â darpar gyflogwyr amdano ac yn cryfhau’r sgiliau a'r hyder y maent wedi'u hennill yn y brifysgol."

Cafwyd caniatâd cynllunio ar gyfer Carchar Gogledd Cymru ym mis Tachwedd 2014, a dechreuwyd y gwaith adeiladu ym Mawrth 2015.

Bydd bloc cyntaf y carchar Categori C yn weithredol erbyn mis Chwefror 2017. Ar ôl i’r gwaith i gyd wedi cael ei gwblhau, bydd y carchar yn cynnwys 2106 o garcharorion, gan ganolbwyntio ar adsefydlu ac addysgu troseddwyr cyn iddynt gael eu rhyddhau.

Bydd y cyfleusterau'n cynnwys gweithdai, bloc addysg, canolfan iechyd, fferyllfa, campfa, neuadd chwaraeon a chae pêl-droed.

I gael rhagor o wybodaeth ewch at http://www.wrexham.gov.uk/welsh/business_w/prison_w/index.htm

Dylai unrhyw un sydd am gael rhagor o wybodaeth am y llyfr carchar anfon e-bost at northwalesprison@lendlease.com

Top