Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Ysgoloriaethau o £ 1,000 i'w hennill ym Mhrifysgol Glyndŵr

Ebrill 12, 2015

Ysgoloriaeth Testun


Mae 50 o ysgoloriaethau gwerth £1,000 yr un ar gael i fyfyrwyr gyda chanlyniadau Lefel A rhagorol a myfyrwyr anhraddodiadol sy’n cofrestru ym Mhrifysgol Glyndŵr ym mis Medi.


Lansiodd y sefydliad o Wrecsam yr wobrau newydd ar gyfer rhagoriaeth ac ehangu mynediad i helpu unigolion sy'n dangos potensial cryf.

Dyfarnir Ysgoloriaethau Rhagoriaeth ym mhob un o feysydd pwnc y Brifysgol i ymgeiswyr gyda phwyntiau UCAS uchaf.

Yn unol â'i hymrwymiad i fod yn sefydliad sydd yn agored i bawb, mae’r Brifysgol yn cynnig Ysgoloriaethau Ehangu Mynediad i fyfyrwyr sy'n ymuno â Phrifysgol Glyndŵr o lwybrau eraill sy ddim yn denu pwyntiau UCAS.

Bydd hyn yn cynnwys, er enghraifft, y rhai sy'n dychwelyd i astudio yn nes ymlaen mewn bywyd gyda chymwysterau is ond a chyfoeth o brofiad gwaith, yn ogystal â’r rhieni sy'n cydbwyso astudiaethau gyda gofal plant.

Ystyrier ar gyfer y grantiau bob ymgeisydd cartref ac UE sy'n gwneud y Brifysgol eu dewis cadarn ac yn dechrau astudio yn 2015/16 heb gohirio.

Mae'r ysgoloriaeth yn daliad unwaith yn unig o £ 1,000 a fydd yn cael ei dalu yn ystod y flwyddyn gyntaf o astudio ar ôl iddynt gofrestru. Gall myfyrwyr derbyn dim ond un o'r ddwy ysgoloriaeth.

Meddai’r Athro Graham Upton, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr: "Rydym yn mor brwdfrydig am wobrwyo a denu israddedigion sy’n cyflawni’n uchel ein bod ni am rhoi cyfle i bawb drwy ein rhaglen ehangu mynediad helaeth.

"Mae ein rhaglen ysgoloriaeth ar gyfer 2015/16 yn cydnabod hyn yn y ffordd orau bosibl. Mae Prifysgol Glyndŵr eisoes yn un o'r mannau mwyaf fforddiadwy i astudio yn y DU ond gyda'r costau byw yn codi yn genedlaethol rydym yn gobeithio y bydd yr ysgoloriaeth helpu myfyrwyr trwy eu blwyddyn gyntaf o astudio, beth bynnag eu ffordd i mewn i addysg uwch."

Cyfrifir cymwysterau Safon Uwch tuag at bwyntiau UCAS, ynghyd â Bagloriaeth Cymru, cymwysterau Alban a'r Fagloriaeth Ryngwladol. Gellir cynnwys cymwysterau allgyrsiol megis cerddoriaeth, cyllid, y celfyddydau a mathemateg a ddyfarnwyd gan gyrff a sefydliadau proffesiynol hefyd tuag at tariff UCAS.

Ystyrir cais myfyrwyr yn ei gyfanrwydd wrth ddyfarnu Ysgoloriaethau Mynediad Ehangu, gan ystyried cyfeiriadau, datganiadau personol a chymwysterau megis Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch.

Mae’r telerau ac amodau eraill yn berthnasol ar gyfer y ddwy ysgoloriaeth.

Top