GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Ymarfer symud plant meithrin ar draws campws Prifysgol Glyndŵr

Llun

Awst 20, 2015

Cafodd plant bach a babanod eu symud o feithrinfa arobryn mewn ymarfer dramatig ar gampws Prifysgol Glyndŵr.

Yn ffodus doedd unrhyw rheswm i blant a staff Ysgolheigion Bychain boeni. Trefnwyd yr ymarfer gan staff iechyd a diogelwch y Brifysgol ar y cyd â'r feithrinfa, sydd wedi ennill gwobrau am ddiogelu lles plant.

Doedd y staff sy'n gweithio yn y feithrinfa yn gwybod dim am yr ymarfer 'sefyllfa waethaf' cyn i larwm tân canu am 10 y bore ar Dydd Mawrth 18 Awst.

Roedd rhaid symud y plant i ffwrdd oddi wrth y Ganolfan ar gyfer y Plentyn i le diogel mewn mannau eraill ar y campws.

Cymerodd gweithwyr o Ysgolheigion Bychain a staff o dderbynfa, iechyd a diogelwch, ystadau a chanolfan chwaraeon Phrifysgol Glyndŵr ran yn yr ymarfer.

Cafodd plant, gan gynnwys babanod mewn cotiau, eu hebrwng i'r ganolfan chwaraeon, lle arhosent  yn ddiogel cyn cael mynd yn ôl i'r feithrinfa.

Dywedodd Peter Graham, cyfarwyddwr Active Childcare, sy'n rhedeg Meithrin Ysgolheigion Bychain: "Rydym yn cynnal prawf gwagio adeiladau’r Ysgolheigion Bychain yn rheolaidd ond roedd hyn yn ymarfer ar raddfa fwy o lawer.

"Lles plant yw ein prif flaenoriaeth ac rydym yn awyddus i brofi ein gweithdrefnau rhag ofn y byddwn yn gorfod ei wneud o’n go iawn."

Dywedodd Jo Smith, rheolwr diogelwch, iechyd a’r amgylchedd ym Mhrifysgol Glyndŵr: "Mae’r Ganolfan ar gyfer y Plentyn yn rhan o gampws y brifysgol a buasai cyfathrebu gyda'n staff yn hanfodol mewn achos o dân.

"Roedd yn ymarferiad rhagorol ar gyfer y feithrinfa a'r brifysgol a symudwyd pob un o'r plant yn gyflym ac yn ddiogel."

Enillodd Ysgolheigion Bychain wobr Iechyd a Chynaliadwyaeth Cyn-ysgol gan Lywodraeth Cymru am weithredu camau sy'n cwmpasu ystod eang o faterion iechyd. Mae'r rhain yn cynnwys maeth ac iechyd y geg, gweithgaredd corfforol ac iechyd meddwl ac emosiynol, lles a pherthnasau.

Mae'r feithrinfa wedi bod yn gweithio o Ganolfan ar gyfer y Plentyn, y Teulu a'r Gymdeithas ym Mhrifysgol Glyndŵr ers i'r adeilad agor ym Mawrth 2011. 

Top