GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Teyrnged i Brifysgol Glyndŵr wrth i James Wharton gasglu Cymrodoriaeth er Anrhydedd

llun

Tachwedd 2, 2015

 

Mae awdur llwyddiannus a chyn-filwr a chwaraeodd ran bwysig wrth newid agwedd y Fyddin tuag at gwrywgydiaeth wedi talu deyrnged i Brifysgol Glyndŵr am dathlu gwahaniaeth a meithrin newid.

Derbyniodd James Wharton, o Wrecsam, gymrodoriaeth anrhydeddus yn seremoni raddio’r Brifysgol ar gyfer y Cyfryngau, Celf a Dylunio, Seicoleg a Gwyddor Chwaraeon heddiw (dydd Gwener).

Gwyliwyd James gan ei fam Pauline, ei lys-dad Phil a'i chwaer, Liza, a enillodd radd o Brifysgol Glyndŵr ei hun. Meddai: "Hoffwn ddweud diolch yn fawr iawn i Brifysgol Glyndŵr. Mae hyn yn golygu llawer.

"Nid yw hwn am rywun yn mynd allan i'r byd a chyflawni ychydig o lwyddiant neu gwneud gwahaniaeth. Mae hwn am sefydliad, ac un draddodiadol iawn, yn tanlinellu ei hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth.

"Gall pobl newid a gall sefydliadau newid, a phan mae’r ddau beth yn mynd gyda'i gilydd gall gwledydd cyfan newid.

"Yn gynharach eleni cafodd y Fyddin ei rhestru gan Stonewall fel un o'r 50 o gyflogwyr uchaf ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol. Mewn 15 mlynedd, mae wedi mynd o drin bobl fel troseddwyr i ddathlu'r ffaith fod ganddi pobl LHDT yn gwasanaethu yn ei rhengoedd. Mae wedi newid.

"Gall unrhyw un newid a dyna beth mae Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn golygu. Bydd yn gweiddi'n uchel iawn o’m silff ben tân yn y cartref bod newid bob amser yn anochel - ac mae'n wych.

"Byddaf bob amser yn gweithio gyda'r brifysgol hon i barhau â'r momentwm o ddathlu gwahaniaeth a'r bobl hynny sy'n dylanwadu i feithrin newid. Aethom mor bell ond mae gennym gymaint bellach i fynd.

"I bawb sy'n graddio heddiw, llongyfarchiadau. Nawr ewch i mewn i'r byd a'i newid. "

Yn gynharach yn y dydd, cafodd y gwyddonydd o fri Syr John T Houghton, cyn Gyfarwyddwr Cyffredinol y Swyddfa Dywydd a chadeirydd y Comisiwn Brenhinol ar Lygredd Amgylcheddol, gymrodoriaeth yn ystod y seremoni raddio ar gyfer Gwyddoniaeth Gymhwysol a Pheirianneg.

Wrth gyflwyno'r wobr, meddai’r Athro Peter Excell: "Ychydig iawn o feysydd o fywyd sy’n gymaint o destun ffocws â’r tywydd. Ond am dros 160 o flynyddoedd mae Swyddfa Dywydd y DU wedi bod yn dadansoddi’r tywydd yn wyddonol.

"Fel canlyniad i’w waith fe benodwyd Syr John yn Gadeirydd Asesiad Gwyddonol yr IPCC ac mae'n fraint fawr gan ei bresenoldeb yma heddiw."

Diolchodd yr Athro Houghton y Brifysgol ac roedd ganddo neges i'r myfyrwyr oedd yn graddio.

"Tra roeddwn yn gweithio fel gwyddonydd yn Rhydychen dechreuom darganfod yr effaith roedd llosgi glo a nwy yn cael ar y ddaear. Yr effaith yw i weithredu fel blanced, yn cadw'r ddaear yn gynnes," meddai.

"Mae'r awyrgylch a'r dirwedd yn newid ac yn bygwth ein bodolaeth. Mae'n rhaid i bob un ohonom yn y byd hwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i fynd i'r afael â'r bygythiad hwn.

"Fel bobl ifanc yma heddiw yn dechrau ar eich gyrfa, byddwn yn eich annog i ddilyn eich breuddwydion - gwneud yr hyn yr ydych yn gwerthfawrogi ac yn mwynhau, a cheisiwch cael eich talu am wneud y gwaith."

Top