GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Tîm Urdd y Myfyrwyr yn symud i gartref newydd ym Mhrifysgol Glyndŵr

Llun

Mae'r flwyddyn academaidd newydd yn golygu cartref newydd ar gyfer Urdd y Myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam.

Yn ogystal â symud i gyn adeilad Gyrfaoedd ar gampws Plas Coch, mae'r Urdd wedi croesawu wynebau newydd yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Yn ymuno â Llwydd yr Urdd, Marc Caldecott a’r Is-Lywydd Emily Karim y mae Rheolwr Datblygu’r Urdd, Sarah Ellis, a Kirsty Percival, Cydlynydd Chwaraeon a Chymdeithasau.

Ynghyd â Trefnydd yr Urdd, Lowri Hiles, a Kim Lloyd, Ymgynghorydd Myfyrwyr, maen nhw’n ffurfio tîm sy’n edrych ymlaen at flwyddyn brysur.

Dywedodd Marc bod y newidiadau yn rhoi mwy o le a man gwell i gynnig cefnogaeth a chyngor, trefnu digwyddiadau codi arian ac arwain ymgyrchoedd a fydd yn atseinio gyda'r gymuned ac yn eu galluogi i fynd y tu ôl materion cenedlaethol o bwys i fyfyrwyr.

"Mae cael swyddfeydd newydd ac ystafelloedd lle y gallwn weithio fel grŵp ac yn unigol yn gwneud gwahaniaeth mawr i ni," meddai.

"Mae hefyd yn golygu y bydd gennym ardaloedd preifat lle gallwn gynnig cefnogaeth un-i-un ac yn canolbwyntio ar faterion myfyrwyr yn unig, a dyna pam rydym ni yma."

Ychwanegodd Marc: "Hoffwn groesawu pob un o'r myfyrwyr sy’n cyrraedd Wrecsam dros y dyddiau nesaf ac rwy’n edrych ymlaen at eu gweld ar y campws dros y misoedd nesaf.

"Mae hwn yn Brifysgol wych yn cynnig cymaint i bobl o bob oed - ni allwn aros i ddechrau arni yn ein cartref newydd."

Meddai’r Is-Ganghellor Dros-dro, yr Athro Graham Upton: "Ym Mhrifysgol Glyndŵr mae’r myfyriwr wrth galon popeth a wnawn.

"Mae'r Brifysgol yn ymdrechu yn barhaus i wella'r profiad i bawb sy'n treulio amser ar y campws – fel mae cynnydd ym moddhad y myfyrwyr yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol diweddar yn dystio  - ac mae hynny'n cynnwys gwell cyfleusterau ar gyfer yr Urdd.

"Mae pawb yma yn dymuno Marc a'r tîm yn dda ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu ein myfyrwyr newydd a’r rhai sy'n dychwelyd i mewn i'r teulu Glyndŵr dros yr wythnosau nesaf."

Mae Urdd y Myfyrwyr yn brysur yn paratoi ar gyfer ei Wythnos Glas blynyddol, gydag llwyth o sêr i ymddangos o ddydd Llun, 21 Medi.

Mae rhestr eleni yn cynnwys Scouting for Girls, Marcus Collins, Stooshe, KLOE a DJ Radio 1 Aled Haydn Jones.

Bydd yr hypnotydd comedi Ian Dee yn ymddangos, gyda nosweithiau DJ, ffair hwyl ar y campws a llawer mwy o weithgareddau.

"Ein prif nod yw gwneud i'r myfyriwr gael profiad gorau y gallai gael," meddai Emily.

"Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr ond yn cael un cyfle yn y brifysgol, felly rydym am wneud yn siŵr ei fod yn un cadarnhaol a chofiadwy ar eu cyfer. Rwyf wrth fy modd yn Glyndŵr, beth mae’n sefyll drosto a sut mae pob myfyriwr sy'n dod yma yn rhan o’n teulu.

"Gyda adeilad yr Urdd ar ei newydd wedd, gallwn ddarparu rhwydwaith cymorth hyd yn oed yn well ar eu cyfer."

I gael rhagor o wybodaeth neu i siarad â thîm Urdd y Myfyrwyr, ffoniwch 01978 293225 neu e-bostiwch guildpresident@glyndwr.ac.uk. Fel arall, ewch i www.studentsguild.glyndwr.ac.uk

Top