GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Rhoddion yn cyrraedd £500 ar gyfer Hosbis Tŷ'r Eos

llun

Medi 4, 2015

Codwyd mwy na £587 ar gyfer Hosbis Ty'r Eos gan fyfyrwyr therapi cyflenwol ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Cafwyd wythnos agored yn y clinig ar safle y Brifysgol gyda staff a myfyrwyr yn cyfnewid triniaethau am rodd o £10 o leiaf tuag at yr hosbis.

Dros dri diwrnod ar ddiwedd mis Awst, aeth cleifion i’r clinig ar gyfer aciwbigo, aciwbigo wyneb, tylino cefn, tylino cefn a gwddf aromatherapiaidd ac adweitheg.

Rhoddwyd y triniaethau gan fyfyrwyr ar raglenni gradd Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd a Aciwbigo’r Brifysgol

Trosglwyddodd Paul Battersby a Caroline Lomas, uwch-ddarlithwyr mewn therapi cyflenwol, siec am £587.90 i godwr arian Hosbis Tŷ'r Eos Chris Andrews.

Meddai Paul: "Mae cleifion yn anhygoel o hael gyda'u rhoddion a chawsom ein synnu gyda'r swm a godwyd gennym.

"Roedd yn brofiad gwych i'n myfyrwyr hefyd. Rydym yn eu paratoi i fynd i mewn i'r diwydiant ac yn gweithio fel therapyddion cyflenwol cyn gynted ag iddynt raddio felly y mwy o brofiad ymarferol maen nhw’n y gorau."

Bydd yr  arian a godwyd yn mynd tuag at y £2,200,000 sydd ei angen eleni i gadw Hosbis Tŷ'r Eos yn rhedeg.

Meddai Chris Andrews: "Rydym yn hynod o ddiolchgar i'r tîm Therapïau Cyflenwol a myfyrwyr am yr arian y maent yn wedi codi.

"Rydym yn dibynnu ar haelioni aelodau o'r cyhoedd i gefnogi'r hosbis ac mae pob ceiniog a godir yn hanfodol i ni. Ar ran pawb yn Nhŷ'r Eos hoffwn ddiolch i bob un o'r cleifion a ymwelodd â'r clinig a gwneud cyfraniad."

Mae'r clinig therapïau cyflenwol yn agored i aelodau o'r cyhoedd yn ystod yr wythnos 9 am – 4 pm. Rhaid trefnu apwyntiad o flaen llaw drwy ffonio 01978 293403.

Mae Prifysgol Glyndŵr yn cynnig cyrsiau llawn amser ac rhan amser mewn Aciwbigo ac a Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd.

Mae lleoedd ar gael ar y ddau gwrs sy'n dechrau ym mis Medi 2016. Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost at enquiries@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293439.

Top