Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Seren The Apprentice yn golygu busnes wrth iddo baratoi ar gyfer digwyddiadau Prifysgol Glyndŵr

Medi 15, 2015

testun

Chi piau'r swydd! Mae Prifysgol Glyndŵr wedi recriwtio seren teledu The Apprentice i roi gwers mewn entrepreneuriaeth i fyfyrwyr a busnesau cyn ddiwrnod agored poblogaidd.

Bydd cyfreithiwr Felipe Alviar-Baquero, a wnaeth hi i wythnos naw o sioe’r BBC y llynedd, yn ymddangos yng nghyfarfod nesaf Clwb Glyndŵr ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Cynhelir y digwyddiad yng Nghanolfan Catrin Finch o 6pm-8pm ar nos Wener, 9 Hydref, lle bydd sesiwn Holi ac Ateb yn ystod derbyniad a diodydd.

Bydd y cystadleuydd poblogaidd hefyd i ymweld â diwrnod agored y Brifysgol y bore canlynol o 10-11am, lle bydd yn rhoi cyngor i ddarpar fyfyrwyr a rhannu straeon o'i amser ar y rhaglen.

Fodd bynnag, er iddo ddod yn wythfed allan o 20 o gystadleuwyr, fe cyfaddefodd Felipe ei fod yn gwybod y nesa peth i ddim am y dyn a allai fod wedi bod ei bartner busnes newydd - Yr Arglwydd Alan Sugar.

"A yw yr Arglwydd Sugar mor gas mewn bywyd go iawn ag mae’n ymddangos ar y teledu? I fod yn onest dwi ddim yn gwybod pwy yw'r gwir Arglwydd Sugar. Byddwn wrth fy modd i gwrdd ag ef un diwrnod am goffi a chael gwybod!" meddai Felipe.

"Fe wnes i gais i The Apprentice am dri rheswm; am fy mod i eisiau newid ardaloedd chwarae dan do yn y DU, gan fy mod yn credu bod y rhaglen yn un o'r ychydig ar y teledu sy'n tanio'r pobl - yn enwedig myfyrwyr - ac oherwydd mae gen i ysbryd entrepreneuraidd.

"Rwy'n falch i mi wneud, ond nid yw bywyd wedi newid gormod mewn gwirionedd. Rwy’n ôl yn y Ddinas yn Llundain ac mae pobl wedi bod yn hyfryd. Dwi’n cael mwy o gyfleoedd i siarad am entrepreneuriaeth a sut i greu diwylliant entrepreneuraidd. "

Yn enedigol o Colombia, daeth Felipe i'r DU am chwe mis i astudio Saesneg a syrthiodd mewn cariad â'r wlad. Yn ddiweddarach aeth i Brifysgol Caint i astudio'r Gyfraith, yn gweithio ei ffordd drwy goleg a graddio gydag anrhydedd Dosbarth Cyntaf.

Wedyn daeth gyrfa ddisglair gan gynnwys contract hyfforddi gyda chwmni 100 y FTSE, Slaughter and May, cyn ei gyfnod teledu a rolau newydd fel ymddiriedolwr Plant yr Andes, elusen gofrestredig yn y DU sy'n gweithio yng Ngholombia i gefnogi ac amddiffyn plant sy'n agored i niwed. Mae hefyd yn gefnogwr o Gynllun Menter Tŷ Demelza.

Fodd bynnag, mae busnes yn angerdd mawr i Felipe a dangosodd profiad The Apprentice wrtho nad yw'n newid am unrhyw beth neu unrhyw un", gan roi hwb newydd yn y maes masnachol ef.

Mae'n sefyll wrth ei benderfyniad i herio’r biliwnydd anfodlon pan brynodd ei dîm sgerbwd bapur wrth geisio dod o hyd i fwlch ar dasg siopa, risg a achosodd iddo yn y pen draw i golli ei le ymhlith yr ymgeiswyr.

Wrth adael y sioe sicrhaodd wylwyr "Nid dyma ddiwedd Felipe!" Ac roedd o'n iawn, wrth iddo gerfio yrfa newydd iddo'i hun fel siaradwr ysgogol ac yn dal i ymarfer y gyfraith.

"Fel y dywedais, mae ymddangos ar y rhaglen wedi rhoi cyfleoedd newydd, megis ymweld â Phrifysgol Glyndŵr a siarad â'r myfyrwyr am hyn y mae bod yn entrepreneur mewn gwirionedd yn golygu i mi," meddai Felipe.

"Fy nghyngor i iddynt yw gwneud yr hyn ydych yn ei garu ac yn angerddol amdano, oherwydd dyna beth rwy'n ei wneud."

Mae’n gobeithio y bydd ei gyfnod yn Wrecsam yn llawer llai poenus na’i ymweliad olaf i'r wlad.

"Rwy'n caru Cymru a phobl Cymru. Mae'n lle hardd," meddai Felipe.

"Y tro diwethaf i mi ymweld roedd gen pendics, ond roedd bobl yr ysbyty yn anhygoel ac rwy'n sicr y bydd y tro hwn fod yn llawer mwy gyfforddus!"

Dywedodd yr Athro Chris Jones, Pennaeth yr Ysgol Fusnes ym Mhrifysgol Glyndŵr, bydd ymddangosiad Felipe yng Nghlwb Glyndŵr a’r diwrnod agored yn apelio at bob rhan o'r gymdeithas, nid dim ond y rhai yn y sector preifat.

"Rwy'n siwr y bydd gan bawb ddiddordeb clywed cyngor Felipe am lwyddiant busnes a straeon am ei amser ar y sioe," meddai'r Athro Jones.

"Rydym wrth ein bodd y bydd yn dod i'n gweld ni yma yn Wrecsam; mae'n dipyn o gamp i'r Brifysgol ac yn atgyfnerthu ein safle fel un o'r prifysgolion ac ysgolion busnes sy'n tyfu gyflymaf yn y wlad. "

I archebu eich lle, ac am fwy o wybodaeth, e-bostiwch neu ewch i inbusiness@glyndwr.ac.uk bit.ly/glyndwrclub. Dilynwch theglyndwrclub ar Drydar. I gofrestru ar gyfer y diwrnod agored nesaf, a gynhelir rhwng 10yb a 2pm Dydd Sadwrn Hydref 10, ewch i www.glyndwr.ac.uk

Top