Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Gorsaf radio cymunedol yn symud i mewn i stiwdios newydd ar gampws prifysgol

Tachwedd 27, 2015

testun

Bydd gorsaf radio gymunedol yn "fwy ac yn well" ar ôl symud i gartref newydd ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Agorodd Calon FM ei stiwdios ar ei newydd wedd yng Nghanolfan y Diwydiannau Creadigol yn y Brifysgol o flaen 50 o westeion heddiw (dydd Gwener).

Mae'r tîm, dan arweiniad olygyddion gorsaf Katherine Wade ac Amy Hughes (yn y llun), yn ymuno â BBC Cymru ac Adran Cyfryngau Celfyddydau a Dylunio y Brifysgol yn yr adeilad gwerth £5 miliwn.

Lansiodd AS Wrecsam Ian Lucas yr orsaf yn yr hen Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru yn 2004, a dywedodd ei fod yn falch iawn o weld yn tyfu mewn statws, fel y Brifysgol dros y blynyddoedd.

"Rwy'n hynod o falch o weld cynifer o'r un wynebau yn dal yma ac yn rhan o'i lwyddiant," meddai Mr Lucas.

"Fy uchelgais yn y pen draw yw gael gorsaf radio leol ar gyfer Wrecsam gyfan a gellir gwneud hyn oddi yma, gyda mwy o gefnogaeth gan y BBC, sydd â gorsafoedd rhanbarthol mewn meysydd eraill.

"Rydym yn awyddus i weld hynny'n digwydd, er mwyn i Calon FM dyfu ac gwella gyda mwy o gyrhaeddiad a gwrandawyr. Fel hyn gallwn adeiladu ein cymuned cyfryngau. Rwy'n gwybod bod yn y weledigaeth ar gyfer y tîm yma. "

Roedd Mike Wright, Prif Ddarlithydd mewn Technoleg Sain ym Mhrifysgol Glyndŵr, yn cytuno.

"Rydym wedi mwynhau cymaint o lwyddiannau sylweddol dros y blynyddoedd, felly mae hwn yn ddiwrnod arbennig," meddai.

"Mae mwy na 300 o bobl o'r gymuned leol wedi cael eu hyfforddi ar sut i ddarlledu. Cawsom lleoliadau ysgol, enillom wobrau, cymerom rhan mewn adsefydlu a nifer o lwyddiannau eraill nid ydynt yn gweiddi am ddigon amdanynt.

"Yr hyn y gallaf ei ddweud yw ein bod yn falch o'r llwyddiannau hyn ac yn gobeithio am lawer mwy yn y dyfodol."

Ymhlith yr anrhydeddau hyn oedd Gorsaf Gwledydd a Rhanbarthau y Flwyddyn Cymru Academi Radio, a enillwyd gan Calon FM am yr ail flwyddyn yn olynol.

Curodd yr orsaf gystadleuaeth gan orsafoedd radio eraill o bob rhan o Gymru i hawlio'r wobr, sydd yn gymwys i ddarlledwyr sydd â gwrandawyr i fyny at 300,000.

Dywedodd barnwr yr Academi bod yr orsaf “hudolus ac hwylus" yn “enghraifft wych o radio lleol a gyflwynir gydag angerdd ac yn wirioneddol mewn tiwn gyda ei hardal".

Diolchodd Katherine y rhai a fynychodd y diwrnod a dywedodd eu bod eisoes yn teimlo setlo yn eu lleoliad newydd ar gampws Plas Coch.

"Mae'r safle newydd yn cynnig amgylchedd cyfforddus a hygyrch ar gyfer gwirfoddolwyr, myfyrwyr a’n cymuned," ychwanegodd.

"Cawsom dros 800 o westeion yn ein hen stiwdios ac ni allwn aros i groesawu pobl i mewn i'n cartref newydd."

Top