Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Tîm Cyfrifiadura yn targedu prinder sgiliau Ewropeaidd gyda digwyddiad recriwtio TG

Medi 2, 2015

 

Testun

Mae Ewrop yn wynebu prinder sgiliau TG erbyn 2020 oherwydd diffyg sgiliau codio cyfrifiadurol.

Mae 900,000 o swyddi cyfrifiadurol heb eu llenwi ar draws yr UE yn 2015, yn ôl y Comisiwn Ewropeaidd, sydd hefyd yn rhybuddio bod 22% o ddinasyddion Ewrop erioed wedi defnyddio'r rhyngrwyd a dim ond 51% yn honni bod ganddo sgiliau rhyngrwyd lefel canolig neu uchel.

Mae Prifysgol Glyndŵr yn targedu materion hyn yn uniongyrchol ac mae wedi trefnu prynhawn agored gyda darpar fyfyrwyr ddydd Iau 3ydd o Fedi o 2 pm tan 4 pm yng Nghanolfan y Diwydiannau Creadigol.

Dywedodd John Worden, Prif Ddarlithydd yn yr adran Cyfrifiadureg y Brifysgol bod cyfres o raddau ar gael o'r mis hwn ymlaen gan gynnwys Cyfrifiadureg, Datblygu Gemau Cyfrifiadurol a Thechnoleg Trochi wedi’i hanelu at gyn-ddisgyblion BTEC yn arbennig.

"Yn ôl y Comisiwn Ewropeaidd, mae mwy na 90% o alwedigaethau proffesiynol angen rhywfaint o gymhwysedd cyfrifiadura, ond nid yw nifer y graddedigion mewn gwyddoniaeth gyfrifiadurol yn cadw i fyny â'r galw hwn am sgiliau," meddai John.

"O ganlyniad, mae llawer o swyddi gwag ar gyfer ymarferwyr TGCh ni ellir llenwi, a dyna pam rydym am wneud mwy o bobl yn ymwybodol o'r mater a'r ffaith mae gennym llefydd yma gael o fis Medi hwn ym Mhrifysgol Glyndŵr.

"Rydym yn cynnig ystod lawn o raglenni cyfrifiadurol cynllunio i ddatblygu sgiliau ymarferol a chefnogi myfyrwyr gymhwyso i ennill y profiad sydd ei angen yn y gweithle. Felly os yw pobl yn edrych i fynd i mewn i ddiwydiant lle mae cymaint o alw, yn awr yw yr amser i wneud hynny, ac Glyndŵr yw'r lle i ddysgu. "

Datgelodd ffigurau eraill gan y Comisiwn Ewropeaidd bod band eang yn cyrraedd 99.9% o ddinasyddion yr UE yn 2012, gyda 95.5% yn cael mynediad i gysylltiadau sefydlog. Fodd bynnag, mae nifer hwn gostwng yn sylweddol i 83% mewn ardaloedd gwledig. Mae hefyd yn rhybuddio am y wahaniaeth rhwng cyflymder cysylltiadau mewn hysbysebion a'r realiti. Er bod y cyfartaledd a gyflawnwyd gan ddinasyddion yr UE yn dod i mewn yn 19.5Mbps, dywedodd bod hwn yn 74% o'r cyflymder cyfartalog a hysbysebwyd, sy'n golygu y gall defnyddwyr colli allan.

Mae'r ffigurau yn dod wrth i’r Comisiynydd Ewropeaidd ar gyfer yr agenda ddigidol, Neelie Kroes, gadarnhau mwy o fuddsoddiad i mewn i rwydweithiau cenhedlaeth nesaf ar draws Ewrop, gan obeithio i ddod â'r holl wladwriaethau yn unol pan ddaw i telegyfathrebiadau. Mae’r argymhellion yn cynnwys canllawiau i reoleiddwyr cenedlaethol sy'n ymwneud â rheoleiddio prisiau, annog gweithredwyr amgen a methodoleg i gyfrifo cost o gael mynediad rhwydweithiau copr.

I gael rhagor o wybodaeth am cyfrifiadura ym Mhrifysgol Glyndŵr, dilynwch y tîm ar Facebook https://www.facebook.com/Computingglyndwr neu ewch i www.glyndwr.ac.uk

Top