GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Busnesau yn troi allan ar gyfer lansiad Clwstwr Diogelwch Seiber Gogledd Cymru

Seiber 2 llun

Llun: Peter Jarvis, Ditectif Ringyll o Dîm Troseddau Seiber Heddlu Gogledd Cymru ​​, yn siarad yn lansiad Clwstwr Diogelwch Seiber Gogledd Cymru 

28 Gorffennaf, 2015

Bydd busnesau yng Ngogledd Cymru yn cael fforwm newydd i roi gwybod am Seiberdrosedd yn gyfrinachol, mewn ymgais i wella eu dal a’i hatal.

Dywedodd Peter Jarvis, Ditectif Ringyll o Dîm Troseddau Seiber Heddlu Gogledd Cymru, y byddai'r lansio Clwstwr Diogelwch Seiber Gogledd Cymru yn helpu busnesau i weithio'n uniongyrchol gydag arbenigwyr yr heddlu i fynd i'r afael â gweithgarwch troseddol sy'n ymwneud â chyfrifiaduron a'r rhyngrwyd.

Cafodd y Clwstwr ei sefydlu gan Brifysgol Glyndŵr ar y cyd â chwmni datblygu gwefannau diogel o Wrecsam o’r enw Hashtag Marketing gyda’r nod o ddwyn ynghyd yr heddlu, busnes a'r byd academaidd i rannu arbenigedd a gwybodaeth yn y frwydr yn erbyn seiberdrosedd.

Cafodd mwy na 2,000 o seiberdroseddau eu hadrodd i Heddlu Gogledd Cymru y llynedd, ond nid oes yr un yn ymwneud â materion megis dwyn data neu ymosodiadau gwadu gwasanaeth - lle mae troseddwyr yn llifo traffig i wefan, gan ei gwneud yn amhosibl i ddefnyddwyr dilys i’w defnyddio.

Meddai Mr Jarvis: "Rydym yn gweld cynnydd yn y nifer o seiberdroseddau a adroddir gan bobl ifanc sy'n ymwneud â materion ar gyfryngau cymdeithasol, ond seiberdroseddau yn erbyn busnesau sy'n mynd heb eu dal ar hyn o bryd.

"Rydym yn cydnabod bod angen hyder i roi gwybod am droseddau lle mae data wedi cael eu dwyn a gobeithio y gall y clwstwr newydd hwn bod y fforwm ar gyfer hynny."

Roedd cynrychiolaeth da o ymhlith busnesau technegol o'r rhanbarth yn lansiad y clwstwr, y 18fed o'i fath i ddechrau yn y DU.

Cafodd y clystyrau eu sefydlu fel rhan o strategaeth y Llywodraeth i fynd i'r afael â'r mater o ddiogelwch seiber.

Yn ogystal â sgyrsiau gan Heddlu Gogledd Cymru a chyflwyniad gan John Davies, cyfarwyddwr Pervade Software a chyd-sylfaenydd y Clwstwr Diogelwch Seiber De Cymru, trafodwyd pynciau ar gyfer cyfarfodydd y dyfodol.

Siaradodd  Athro Cyfrifiadureg Blaendrafodion ym Mhrifysgol Glyndŵr, Yr Athro Vic Grout, am ddyfodol bygythiadau diogelwch seiber, gan drafod rhai o'r gwendidau mwyaf posibl yn systemau’r presennol a'r dyfodol.

"Roeddem wrth ein boddau gyda'r ymateb gan bawb a’r nifer o bobl oedd yn bresennol yn y digwyddiad cyntaf," meddai Vic.

 "Mae hwn yn gydweithrediad mawr rhwng y byd academaidd, busnes, yr heddlu a'r cyhoedd yn y Gogledd ac un a gobeithiwn y bydd yn tyfu dros y misoedd nesaf. Nid yw'r broblem o Seiberdrosedd yn mynd i ffwrdd - yn wir, mae'n mynd i waethygu - ac ni allwn fforddio ei anwybyddu. "

Meddai Jason Davies o Hashtag Marketing: "Gyda dros 20 yn mynychu o bob rhan o'r rhanbarth, yn cynrychioli amrywiaeth eang o sectorau, roeddem yn falch iawn gyda'r nifer a ddaeth ac yn edrych ymlaen at weld y clwstwr yn tyfu yn y misoedd i ddod."

Cynhelir cyfarfod nesaf Clwstwr Diogelwch Seiber Gogledd Cymru ar ddydd Iau 20 Awst 2pm i 4pm. Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost at v.grout@glyndwr.ac.uk neu jason.davies@hashtagmarketing.co.uk

Top