GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr yn cefnogi Sadwrn Busnesau Bach

llun

Tachwedd 16, 2015

Dangosodd arweinwyr busnes yn Wrecsam eu cefnogaeth fel rhan o ymgyrch hyrwyddo llwyddiannau’r gymuned o 5 miliwn o fusnesau bach yn y DU.

Treuliodd bws daith Sadwrn Busnesau Bach bedair awr yn Sgwâr y Frenhines y dref ar dydd Gwener 13 o Dachwedd.

Ymhlith cefnogwyr y digwyddiad oedd rheolwr Parth Prifysgol Glyndŵr, Judith Alexander, ynghyd â Shaun Roberts, sydd wedi graddio o Brifysgol Glyndŵr a sydd bellach yn gadeirydd cangen Wrecsam a Chaer o Ffederasiwn y Busnesau Bach.

Ymwelodd gwleidyddion â'r bws daith hefyd gan gynnwys dirprwy arweinydd y Blaid Lafur Tom Watson, AS Wrecsam Ian Lucas, Andrew Atkinson, cadeirydd grŵp llywio'r fforwm canol tref Wrecsam, Aelod Cynulliad Mark Isherwood, a Gweinidog Llywodraeth Cymru Lesley Griffiths.

Mae Sadwrn Busnesau Bach yn ymgyrch nid-er-elw sy'n amlygu llwyddiant busnes bach ac yn annog defnyddwyr i siopa'n lleol a chefnogi busnesau bach yn eu cymunedau. Cynhelir digwyddiad eleni ar ddydd Sadwrn 5 Rhagfyr.

Meddai Cathryn Moses, pennaeth materion cyhoeddus ar gyfer Sadwrn Busnesau Bach: "Mae'r ymgyrch wedi ei gynllunio i roi hwb cyhoeddus i fusnesau bach ac i helpu i roi cymorth o fewn eu cymunedau nhw.

"Mae ein hymweliad â Wrecsam yn rhan o'n hymgyrch bws daith genedlaethol i hyrwyddo'r digwyddiad. Rydym wedi bod yn cynnwys 100 o berchnogion busnesau bach ym mhob ardal ac yma yng Ngogledd Ddwyrain Cymru roedd Rich Brady o Recruit Packs."

Mae Ffederasiwn y Busnesau Bach yn cefnogi Sadwrn Busnesau Bach yng Ngogledd Cymru gyda digwyddiad yng nghanol tref yr Wyddgrug ddydd Sadwrn 5 Rhagfyr.

Meddai Mike Learmond, rheolwr datblygu rhanbarthol ar gyfer Ffederasiwn y Busnesau Bach yng Nghaer a Gogledd Cymru: "Mae Ffederasiwn y Busnesau Bach yn gefnogwr mawr o Sadwrn Busnesau Bach a bydd ein presenoldeb yn yr Wyddgrug yn cynnwys cerddoriaeth fyw, mae bag siopa rhoddion yn rhad ac am ddim a pherfformiadau gan feistr pyped.

"Y gobaith yw y gallwn ni greu cyffro a bywiogrwydd yn y dref am y gwaith gwych o fusnesau bach a cyfraniad a wnânt i'r rhanbarth."

I gael mwy o wybodaeth am Sadwrn Busnesau Bach, ewch https://www.smallbusinesssaturdayuk.com

Top