Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr yn cefnogi Sadwrn Busnesau Bach

llun

Tachwedd 16, 2015

Dangosodd arweinwyr busnes yn Wrecsam eu cefnogaeth fel rhan o ymgyrch hyrwyddo llwyddiannau’r gymuned o 5 miliwn o fusnesau bach yn y DU.

Treuliodd bws daith Sadwrn Busnesau Bach bedair awr yn Sgwâr y Frenhines y dref ar dydd Gwener 13 o Dachwedd.

Ymhlith cefnogwyr y digwyddiad oedd rheolwr Parth Prifysgol Glyndŵr, Judith Alexander, ynghyd â Shaun Roberts, sydd wedi graddio o Brifysgol Glyndŵr a sydd bellach yn gadeirydd cangen Wrecsam a Chaer o Ffederasiwn y Busnesau Bach.

Ymwelodd gwleidyddion â'r bws daith hefyd gan gynnwys dirprwy arweinydd y Blaid Lafur Tom Watson, AS Wrecsam Ian Lucas, Andrew Atkinson, cadeirydd grŵp llywio'r fforwm canol tref Wrecsam, Aelod Cynulliad Mark Isherwood, a Gweinidog Llywodraeth Cymru Lesley Griffiths.

Mae Sadwrn Busnesau Bach yn ymgyrch nid-er-elw sy'n amlygu llwyddiant busnes bach ac yn annog defnyddwyr i siopa'n lleol a chefnogi busnesau bach yn eu cymunedau. Cynhelir digwyddiad eleni ar ddydd Sadwrn 5 Rhagfyr.

Meddai Cathryn Moses, pennaeth materion cyhoeddus ar gyfer Sadwrn Busnesau Bach: "Mae'r ymgyrch wedi ei gynllunio i roi hwb cyhoeddus i fusnesau bach ac i helpu i roi cymorth o fewn eu cymunedau nhw.

"Mae ein hymweliad â Wrecsam yn rhan o'n hymgyrch bws daith genedlaethol i hyrwyddo'r digwyddiad. Rydym wedi bod yn cynnwys 100 o berchnogion busnesau bach ym mhob ardal ac yma yng Ngogledd Ddwyrain Cymru roedd Rich Brady o Recruit Packs."

Mae Ffederasiwn y Busnesau Bach yn cefnogi Sadwrn Busnesau Bach yng Ngogledd Cymru gyda digwyddiad yng nghanol tref yr Wyddgrug ddydd Sadwrn 5 Rhagfyr.

Meddai Mike Learmond, rheolwr datblygu rhanbarthol ar gyfer Ffederasiwn y Busnesau Bach yng Nghaer a Gogledd Cymru: "Mae Ffederasiwn y Busnesau Bach yn gefnogwr mawr o Sadwrn Busnesau Bach a bydd ein presenoldeb yn yr Wyddgrug yn cynnwys cerddoriaeth fyw, mae bag siopa rhoddion yn rhad ac am ddim a pherfformiadau gan feistr pyped.

"Y gobaith yw y gallwn ni greu cyffro a bywiogrwydd yn y dref am y gwaith gwych o fusnesau bach a cyfraniad a wnânt i'r rhanbarth."

I gael mwy o wybodaeth am Sadwrn Busnesau Bach, ewch https://www.smallbusinesssaturdayuk.com

Top