GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Cyn fyfyrwraig Prifysgol Glyndŵr yn rhoi hwb i gwmni marchnata digidol

Sabrina testun

Mae cyfuniad anarferol o gyfyngiadau ar ymarfer Meddygaeth Tseiniaidd a chynllun profiad gwaith arobryn ar gyfer graddedigion yn helpu cwmni technoleg yng Ngogledd Cymru i dyfu.

Ymunodd cyn fyfyrwraig newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Glyndŵr Sabina Rana â thîm o arbenigwyr marchnata ar y we o’r enw ProPPC drwy gynllun Twf Swyddi Cymru.

Dechreuodd Sabina, sydd yn wreiddiol o Nottingham, astudio ar gwrs gradd Meddygaeth Tseiniaidd ym Mhrifysgol Glyndŵr bedair blynedd yn ôl er mwyn dilyn ei breuddwyd o redeg ei chlinig therapi cyflenwol ei hun.

Ond ar ôl i’r Undeb Ewropeaidd wahardd meddyginiaethau llysieuol yn 2011, daeth yn fwy anodd i ennill bywoliaeth yn y diwydiant. Felly newidiodd Sabina ei chynlluniau gyrfa a dechreuodd astudio newyddiaduraeth.

Mae hi bellach yn gweithio fel newyddiadurwr brand gyda PPC Pro yn yr Wyddgrug ar ôl iddi orffen ei gradd tair blynedd mewn darlledu, newyddiaduraeth a chyfathrebu cyfryngau yn y Brifysgol.

Meddai Sabina: "Roeddwn yn eithaf sâl pan oeddwn yn ifanc a'r unig beth a oedd yn helpu i leddfu'r boen oedd Meddygaeth Tseiniaidd felly dyna beth wnes i benderfynu oeddwn eisiau ei wneud fel gyrfa. Roeddwn i eisiau i basio ymlaen y buddion profais i at bobl eraill.

"Ond byddai newidiadau yn y gyfraith yn ei gwneud yn fwy anodd i weithio o fewn Meddygaeth Tseiniaidd felly penderfynais ddilyn un arall o’m diddordebau, sef ysgrifennu.

"Ar ôl graddio dechreuais gweithio i gyhoeddwr cylchgronau am ychydig o fisoedd cyn imi ymuno â Pro PPC ym mis Mawrth a mae wedi bod yn wirioneddol dda iawn."

Mae rôl Sabina yn cynnwys ymchwilio ac ysgrifennu copi ar-lein a chyfathrebu all-lein ar gyfer Pro PPC, sy’n Bartner Google ac sy’n arbenigo mewn hysbysebu talu fesul clic drwy AdWords Google.

Mae'r cynllun Twf Swyddi Cymru yn cynnig lleoliadau gwaith o chwe mis â thâl i raddedigion o bob disgyblaeth i roi hwb i’w gyrfaoedd.

Cafodd ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru i gydnabod bod y farchnad waith yn mynd yn fwy anodd i bobl ifanc 16-24 oed.

Meddai Joanne Butterworth, cyfarwyddwr gweithrediadau a datblygu busnes yn Pro PPC: "Mae’n bleser bod o gwmpas Sabina, ac mae hi’n ychwanegiad pwysig i’n tîm.

"Mae hi'n awyddus iawn i ddysgu am y diwydiant marchnata digidol ac yn gwneud gwahaniaeth i'n busnes. Rydym yn falch iawn o gael Sabina yn gweithio gyda ni ac mae'n wych i'w chynorthwyo i ddatblygu ei gyrfa."

I gael mwy o wybodaeth am ProPPC ewch www.pro-ppc.uk

Top