GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Stadiwm y Brifysgol i gynnal gêm agoriad pencampwriaeth rygbi cynghrair Ewrop

Awst 11, 2015

Rygbi testun

Bydd Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr yn cynnal gêm agoriadol Pencampwriaethau Rygbi Cynghrair Ewrop rhwng Cymru a'r Alban.

Chwaraeir Cymru yn erbyn y deiliaid ar ddydd Gwener 16 Hydref, ac mae'r Brifysgol yn Wrecsam yn dweud ei bod yn "anrhydedd" i fod y lleoliad ar gyfer gêm mor hanesyddol.

"Mae’n anrhydedd i Brifysgol Glyndŵr gynnal twrnamaint o'r fri," meddai llefarydd.

"Pob lwc i Gymru ac rydym yn gobeithio y bydd y cefnogwyr yn mwynhau'r gêm."

Bydd sgwad Cymru’n gwersylla yng Ngogledd Cymru yn ystod y twrnamaint. Byddant yn defnyddio'r cyfleusterau yng Ngwesty Dewi Sant ym Mhenarlâg a Chanolfan Chwaraeon Glannau Dyfrdwy.

Mae Hanna Clarke, Swyddog Gweithredol Masnachol i Rygbi Gynghrair Cymru, yn gyffrous am y gêm agoriadol.

Meddai: "Mae cynnal y gêm agoriadol yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr yn gyffrous ac yn gyfle i osod y safon ar gyfer gweddill y twrnamaint ar ac oddi ar y cae. Mae'n gyfle gwych i bawb i weld chwaraeon rhyngwladol ar ei orau yng Ngogledd Cymru. "

Dywedodd Ollie Cruickshank, Rheolwr Perfformiad ar gyfer RC yr Alban a garfan yr Alban eu bod nhw’n edrych ymlaen at ddod i Wrecsam.

"Rydym yn edrych ymlaen at agor ein hamddiffyniad o Bencampwriaethau Ewrop yn Wrecsam," meddai.

"Mae hon yn flwyddyn fawr ar gyfer y chwaraewyr gyda llefydd yn ein carfan ar gyfer Cystadleuaeth y Pedair Gwlad i'w hennill.

"Perfformiodd llawer o chwaraewyr yn arbennig o dda y llynedd, a byddant yn cael cyfle i brofi eu bod yn haeddu lle yn erbyn y gorau yn y byd. Bydd rhywfaint o gystadleuaeth i leoedd y chwaraewr a hanafwyd neu ddim ar gael o'r llynedd a'r rhai sydd wedi dod ymlaen y tymor hwn. "

Bydd pris y tocynnau yn £12 i oedolion, £10 ar gyfer gostyngiadau, £5 plentyn ac mae’r rhai o dan 6 yn gael mynediad yn rhad ac am ddim. Gellir prynu tocynnau ar-lein drwy wefan http://sa1.seatadvisor.com/sabo/servlets/EventSearch?presenter=GILS neu o Ganolfan Chwaraeon y Brifysgol Glyndŵr.

Mae opsiynau lletygarwch ar gael ar gyfer y gêm. Cysylltwch â Hanna Clarke ar 07811 268 986 neu emailhanna@walesrugbyleague.co.uk am fanylion.

Top