GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Dosbarthiadau iaith yn symud academyddion Rwsia yn nes at PhD

Samara

 

Mae canolfan iaith wedi helpu grŵp o academyddion o Rwsia yn nes at wireddu eu huchelgais o astudio ar gyfer gradd ymchwil o fri yn y DU.

Doedd sgiliau iaith Saesneg yr academyddion o Brifysgol Awyrofod Talaith Samara ddim yn ddigon da er mwyn astudio ar gyfer PhD ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Ond yn dilyn rhaglen astudio Saesneg am wyth awr bob dydd am dair wythnos a hanner, maent wedi llwyddo yn arholiad System Profi Rhyngwladol Iaith Saesneg (IELTS) â chlod.

IELTS yw'r prawf hyfedredd iaith a gydnabyddir yn rhyngwladol a ddefnyddir gan brifysgolion a sefydliadau addysg ledled y byd.

Darparwyd y rhaglen iaith gan Ganolfan Dysgu Ail Iaith Prifysgol Glyndŵr.

Dmitrii Elenev, pennaeth TG yn Samara, yw un o dri academydd i gwblhau'r cwrs.

Meddai: "Roedd yr ymweliad i Brifysgol Glyndŵr yn hynod o ddefnyddiol i ni. Cawsom ein rhoi mewn amgylchedd lle roeddem yn peidio â defnyddio Rwsia, sy’n golygu bod ein sgiliau iaith Saesneg wedi gwella yn sylweddol mewn cyfnod byr o amser.

"Roedd y staff yn y Ganolfan Dysgu Ail Iaith yn gyfeillgar iawn, yn groesawgar ac yn helpu i wneud ein hamser yn Wrecsam yn bleserus iawn."

Roedd y rhaglen iaith yn rhan o bartneriaeth rhwng Prifysgol Glyndŵr a Prifysgol Awyrofod Talaith Samara a sefydlwyd ar yr arbenigedd sydd ar y ddwy ochr mewn peirianneg awyrennol.

Fel rhan o’r partneriaeth aeth yr Athro Richard Day, Athro Cyfansoddion ym Mhrifysgol Glyndŵr i Rwsia yn ddarlithydd gwadd ar gyfer myfyrwyr Samara.

Meddai Olga Edwards, o Swyddfa Ryngwladol Prifysgol Glyndŵr: "Roeddem yn falch iawn o groesawu Dmitrii a'i gydweithwyr i Wrecsam ar gyfer ychydig o wythnosau llwyddiannus iawn.

"Mae Samara yn brifysgol flaenllaw yn ei faes yn Rwsia a rydyn ni ym Mhrifysgol Glyndŵr yn falch iawn i weithio gyda nhw.

"Rydym yn edrych ymlaen at eu croesawu nhw yn ôl i Wrecsam eto yn fuan iawn ac yn eu llongyfarch ar eu llwyddiant."

Dywedodd Dr Leila Luukko-Vinchenzo, Pennaeth y Ganolfan Dysgu Ail Iaith, ei bod hi wrth ei bodd gyda'r canlyniadau a chyfraniad ei thîm i’r llwyddiant terfynol.

"Roedd yn gymysgedd berffaith o ddysgwyr oedd yn anelu'n uchel a thîm addysgu oedd yn benderfynol i'w cael nhw i lwyddo.

"Rydym yn teimlo'n freintiedig ein bod ni wedi derbyn y dasg ac yn hynod fodlon ein bod ni wedi llwyddo."

 

 

 

 

Top