GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr yn dathlu gwobr cyntaf yn nosbarth yn Ras Goffa 2015

Llun

Enillodd car teulu a adeiladwyd i rasio i gefnogi miloedd o bersonél milwrol wobr cyntaf yn nosbarth mewn prawf dygnwch 1000km ar benwythnos y Cofio.

Roedd y tîm sy’n bartneriaeth rhwng Prifysgol Glyndŵr a Twp Rasio yn un o 45 a ddechreuodd y ras yn Nhrac Môn.

Roedd Mazda MX-5 Mk1 Tîm Twp yn cystadlu yn y cwpan 1800cc, yn ennill Cwpan Normandi yn y broses.

Sefydlwyd Ras Coffa gan Genhadaeth Chwarae modur yn 2014 i goffáu 100 mlynedd ers dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Roedd y digwyddiad eleni yn rhoi cyfle i gystadlu dros 1000km wedi'u rhannu dros nos er mwyn caniatáu ddwy ras nos a dydd.

Bwriad cenhadaeth chwaraeon modur yw i helpu’r  rhai a effeithir gan weithrediadau milwrol adfer ac adsefydlu yn eu bywydau trwy ddarparu cyfleoedd drwy chwaraeon modur.

Cafodd Tîm Twp gymorth allweddol gan fyfyrwyr, gan gynnwys addasu y cerbyd cyn y ras a gwneud addasiadau terfynol i gael y trac car yn barod dros y penwythnos. Roedd myfyrwyr hefyd yn gyfrifol am redeg criw’r pwll ar gyfer y penwythnos.

Meddai Olivier Durieux, uwch ddarlithydd mewn peirianneg fecanyddol ym Mhrifysgol Glyndŵr: "Rhan bwysicaf y digwyddiad oedd y Cofio, ond roeddem yn amlwg yn falch o weld y myfyrwyr yn helpu tuag at y car a enillodd wobr cyntaf yn y dosbarth.

"Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o Dîm Twp, sy'n darparu myfyrwyr gyda phrofiad rhagorol wrth iddynt edrych i ddilyn gyrfa yn y diwydiant chwaraeon moduro."

Ariennir Tîm Twp gan gyn peilot yn y Fyddin Jon Earp, a ddechreuodd gyrfa newydd gyda Ambiwlans Awyr Cymru ar ôl 23 mlynedd yn y Lluoedd Arfog. Trefnodd y Ras Coffa yn ychwanegol at ei waith bob dydd.

Mae'n treulio gweddill yr amser bach sydd ganddo yn adeiladu a rasio moduron ar gyfer Tîm Twp, sy’n dîm tad a mab.

"Mae'r bartneriaeth rhyngom ni, Cenhadaeth Motorsport a Phrifysgol Glyndŵr yn un arbennig - rydym yn rhoi rhywbeth yn ôl," meddai Jon.

"Ches i mo’r cyfle i fynd i'r brifysgol ond buaswn eisiau helpu pobl hyn yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Daw'r berthynas heb unrhyw gost i'r brifysgol ac yn ein helpu i ganolbwyntio ar yr ochr rasio. "

Ychwanegodd: "Roedden ni am hyn i fod o fudd i'r myfyrwyr, ac mae’n gwneud hynny drwy ddylunio a pheirianneg, yn ogystal â helpu y cyn-filwyr sy'n dod i ni drwy Cenhadaeth Motorsport i ail-gysylltu, yn feddyliol ac yn gorfforol.

"Dydy o ddim am chwaraeon modur neu ennill. Ein unig amcan yw i droi goleuadau’r hogia ymlaen eto.

"Unwaith maen nhw wedi ail-ymgysylltu, yna gallwch ddechrau eu helpu i mewn i sefyllfa lle y maent yn gweithio ac yn byw eu bywydau unwaith eto, a dyna lle y fuddugoliaeth go iawn yn gorwedd."

Top