Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Tîm rasio ceir Prifysgol yn dathlu gyda dau dlws o ddwy ras

Gorffennaf 9, 2015

Rasio testun

Mae'r bartneriaeth rhwng Prifysgol Glyndŵr a thîm rasio ceir ar y blaen ar ôl dechrau da i fywyd yn y lôn gyflym.

Rasio Glyndŵr a Rasio Twp wedi cipio dwy dlws o'u dwy gystadleuaeth gyntaf ac ar y trywydd i haf fuddugoliaethus.

Ar ôl iddi gael ei lansio ym mhencadlys Bwlchgwyn Motor Safari, mae’r bartneriaeth wedi dod â manteision i fyfyrwyr Technoleg Ceir Rasio yn y Brifysgol, yn ogystal â’r elusen, Mission Motorsport, the Wounded and Injured Servicemen, sy'n anelu at helpu adferiad drwy chwaraeon modur.

Ar ôl ennill Gwobr Car Trac Gorau yng nghyfarfod ras flynyddol 2015 Clwb Perchnogion MX5 yn Swydd Lincoln bythefnos yn ôl aethant i Gylchdaith Snetterton 200 yn Swydd Norfolk ddydd Sadwrn a gorffen yn ail yn eu dosbarth.

Wrth siarad ar ôl y ras, meddai pennaeth a gyrrwr y tîm Jon Earp (yn y llun): "Mae hyn wedi bod yn ddechrau anhygoel i fynediad Rasio Glyndŵr i mewn i chwaraeon ceir Clubman.

"Does gen i ddim amheuaeth o gwbl y byddwn yn gweld y tîm yn symud ymlaen dros y tymor i ddod, gyda'r nod o ennill gwobr yn y Ras y Cofio 1000km fis Tachwedd."

Yn gyn beilot gyda'r Fyddin Brydeinig, dewisodd Jon yr enw Cymraeg 'Twp' ar ôl iddo gael gwybod gan athrawon ei ysgol na fyddai byth yn gwneud unrhyw beth o ei hun.

Profodd y roedden nhw’n anghywir; ar ôl mwy na 23 mlynedd gyda'r Lluoedd Arfog fe ddechreuodd gyrfa newydd gyda Ambiwlans Awyr Cymru yng Nghaernarfon, ac mae'n treulio gweddill yr amser bach sydd ar ôl yn adeiladu a rasio moduron ar gyfer Tîm Twp.

"Dyna pam mae’r bartneriaeth rhyngom ni, Mission Motorsport a Phrifysgol Glyndŵr mor arbennig - rydym yn rhoi rhywbeth yn ôl," meddai Jon.

"Ches i mo’r cyfle i fynd i'r brifysgol, ond rwy’n awyddus i helpu pobl hyn yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Daw'r berthynas heb unrhyw gost i'r brifysgol ac yn ein helpu i ganolbwyntio ar yr ochr rasio. "

Ychwanegodd: "Rydym hefyd am i hyn fod o fudd i'r myfyrwyr, ac mae wedi bod, trwy ddylunio a pheirianneg, yn ogystal â helpu y cyn-filwyr sy'n dod atom trwy Mission Motorsport i ail-ymgysylltu, yn feddyliol ac yn gorfforol.

"Nid y chwarae na’r ennill sy’n bwysig. Yr unig rheswm yw i droi eu goleuadau yn ôl ar gyfer y hogiau. Unwaith y maen nhw wedi ail-ymgysylltu, yna gallwch ddechrau eu helpu i mewn i’r sefyllfa lle y maent yn gweithio ac yn byw eu bywydau unwaith eto, a dyna lle mae’r fuddugoliaeth go iawn yn gorwedd. "

Mae’r cychwyn llwyddiannus yn helpu'r tîm wrth iddo baratoi ar gyfer Ras y Cofio ym mis Tachwedd.

Cynhelir y digwyddiad yng Nghylchdaith Ryngwladol Ynys Môn, a disgwylir i 45 o dimau rasio cymryd rhan yn y ras 1000km i goffáu 101 blynedd ers ddechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf.

 

Meddai Christina Blakey, Rheolwr Datblygu Busnes ym Mhrifysgol Glyndŵr: "Hoffem ddiolch i bawb a fynychodd y lansiad am eu cefnogaeth a'r cynigion o nawdd rydym wedi gael.

"Mae hon yn bartneriaeth hynod o bwysig, nid yn unig o safbwynt rasio, ond oherwydd ei fod yn werthfawr i'r myfyrwyr a Mission Motorsport.

"Mae ennill rasys a gwneud yn dda ar y trac yn fonws i'w groesawu, ond yn y pen draw mae'n ymwneud â gwaith tîm a gwella ansawdd bywyd ar gyfer y cyn-filwyr anhygoel sydd angen ein cefnogaeth er mwyn adeiladu dyfodol gwell iddyn nhw eu hunain."

Mae Rasio Glyndŵr ar hyn o bryd yn gweithio gyda sefydliadau lleol a rhanbarthol i ddod o hyd i ddeunyddiau, ffioedd mynediad rasys a gwisgoedd ar gyfer ei holl brosiectau.

Mae'n recriwtio noddwyr a chefnogwyr am y flwyddyn academaidd 2015/16, gan ddechrau ym mis Medi, ac yn cynnig amrywiaeth o becynnau.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Christina drwy e-bost c.blakey@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293985.

Top