GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Myfyriwr yn fodlon â Wobr ACF

Testun

 Medi 4, 2015

Mae cyn-fyfyriwr celfyddyd gain yn fwy na fodlon gyda’i henillion o £250 mewn raffl fawr.

Roedd Gill Ellison, cyn-fyfyriwr yn Ysgol Gelf a Dylunio Gogledd Cymru ym Mhrifysgol Glyndŵr yn fuddugol yng nghystadleuaeth Arolwg Cenedlaethol i Fyfyrwyr (ACF) y sefydliad.

Diolchodd Gill yr Is-Ganghellor, yr Athro Graham Upton, ac yn bwriadu gwario’r arian ar ddeunyddiau celf i gefnogi ei gyrfa newydd yn y diwydiannau creadigol.

Cyflwynodd yr Athro Upton Gill gyda siec am £250 a dymunodd yn dda iddi gyda'i hymdrechion yn y dyfodol, sy'n cynnwys arddangos ei gwaith.

Bu Gill ymhlith y myfyrwyr a gwblhaodd yr ACF yn gynharach eleni. Datgelodd yr arolwg bod boddhad cyffredinol y myfyrwyr wedi cynyddu o 2% yn y Brifysgol.

Dywedodd yr Athro Upton ei fod yn "galonogol" i weld y ffigur "symud i'r cyfeiriad cywir" gan fod y Brifysgol yn rhoi i'r myfyriwr wrth galon holl broses o wneud penderfyniadau.

Ychwanegodd bod y Brifysgol yn wynebu dyfodol mwy disglair, gyda’r sefydliad yn dadorchuddio strategaeth pum mlynedd a fydd yn arwain at warged rhagamcanol o £1.7m ar gyfer 2015/16 a throsiant o hyd at £75m erbyn 2019/20.

"Mae'r canlyniadau diweddaraf Arolwg Cenedlaethol i Fyfyrwyr yn galonogol iawn ac yn dangos bod Prifysgol Glyndŵr yn symud i'r cyfeiriad iawn," meddai'r Athro Upton.

"Roedd gan rai o’r cyrsiau y gyfradd boddhad uchaf posibl, sy'n dangos pa mor galed mae staff wedi gweithio'n eleni.

"Rydym yn falch iawn, ond bydd yn parhau i wella ac yn ceisio dod â phob cwrs hyd at y safon hon gan fod y myfyrwyr yn ganolog i bopeth a wnawn. Hwythau yw prif flaenoriaeth y Brifysgol"

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol i Fyfyrwyr, mae Prifysgol Glyndŵr yn ail yng Nghymru ar gyfer asesu ac adborth, yn ogystal â dod ar frig y tabl yng Nghymru o ran helpu myfyrwyr trwy egluro a deall problemau gydag adborth ar eu gwaith.

Amlygwyd ethos Glyndŵr o roi myfyrwyr sydd efallai fel arall nad wedi cael y cyfle i astudio ar gyfer gradd y cyfle i wneud hynny, trwy’i llwybrau ehangu mynediad ac 'agored i bawb'.

Cynyddodd y canran flwyddyn ar ôl blwyddyn ar gyfer adnoddau dysgu a threfniadaeth a rheolaeth. Ymhlith yr ardaloedd a berfformiodd yn dda oedd Hanes, Iechyd, Nyrsio, rhaglenni mewn Technoleg Cyfathrebu, Tai a Thechnoleg Gem Cyfrifiadurol. Gwellodd sgoriau ar gyfer elfennau lleoliad yn rhaglenni Iechyd a Nyrsio, hyd at 100% ar gyfer rhai o’r elfennau.

Am fwy o wybodaeth neu i ymuno â Phrifysgol Glyndŵr ym mis Medi hwn, ffoniwch y tîm derbyniadau ar 01978 293439 neu ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk.

Top