GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Prif weithredwr CIPD Peter Cheese i gadeirio dadl AD

Cheese llun

Bydd pennaeth corff proffesiynol y DU ar gyfer Adnoddau Dynol yn cadeirio dadl fawr ar yr heriau a'r cyfleoedd a ddaw yn sgil bylchau o ran sgiliau, gweithlu sy'n heneiddio a globaleiddio’r gweithlu.

Bydd Peter Cheese, prif weithredwr Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD), yn brif siaradwr ar ddigwyddiad 'Dyfodol Adnoddau Dynol' ym Mhrifysgol Glyndŵr ar ddydd Llun 1 Mehefin rhwng 6 a 8 y hwyr.

Bydd rheoli newid a’r effaith batrymau gweithio hyblyg ar weithwyr adnoddau dynol proffesiynol hefyd ar yr agenda yn y ddadl.

Hefyd ar y panel bydd Perry Timms, cyfarwyddwr Pobl ac AD Trawsnewidiol, Carrie Foster, arweinydd rhaglen gradd Rheoli Adnoddau Dynol Prifysgol Glyndŵr, ac arbenigwr cyfraith cyflogaeth Mark Leach, partner yn Weightmans LLP.

Yn ogystal â bod yn brif weithredwr y CIPD, mae Peter Cheese yn siaradwr blaenllaw ac awdur yn ei faes. Cafodd ei bleidleisio’n feddyliwr mwyaf dylanwadol y DU ym maes Adnoddau Dynol yn 2013 gan HR Magazine.

Meddai Laura Gough, swyddog datblygu busnes ym Mhrifysgol Glyndŵr: "Mae hwn yn gyfle prin i weithwyr adnoddau dynol proffesiynol y rhanbarth i wrando ar arweinydd eu corff proffesiynol.

"Bydd barn Peter ar faterion a fydd yn effeithio ar bawb sy'n gweithio ym maes Adnoddau Dynol yn ysgogi trafodaeth bywiog rwy'n siŵr. Rydym yn falch iawn o’i gael ef yma.

"Bydd ei wybodaeth yn cael ei ategu gan arbenigedd aelodau eraill ein panel, sydd ag ystod eang o brofiad o fewn Adnoddau Dynol, addysg a mentrau bach, canolig a mawr."

Mae'r digwyddiad yn rhan o raglen mewnbusnes Prifysgol Glyndŵr, a gynlluniwyd i ddod â byd academaidd yn nes at ac yn fwy buddiol i ddiwydiant nag erioed o'r blaen.

Mae hyn yn cwmpasu ymrwymiad i gynnig graddau a arweinir gan y diwydiant, megis ei gradd MA Rheolaeth Adnoddau Dynol sy'n cael ei achredu gan y CIPD, yn ogystal â chalendr blynyddol o sgyrsiau, trafodaethau a digwyddiadau rhwydweithio sy'n dod â'r gymuned fusnes at ei gilydd yng Ngogledd Cymru.

Cefnogir y digwyddiad gan Weightmans LLP a'r CIPD, sydd â mwy na 135,000 o aelodau ledled y byd.

Cynhelir trafodaeth 'Dyfodol Adnoddau Dynol' yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam, ar ddydd Llun 1 Mehefin

Ni chodir tâl ar gyfer mynediad, ond dylai'r rhai sy'n mynychu gofrestru ymlaen llaw yn Eventbrite

Top