Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Keates yn ymrwymo i academi bêl-droed y brifysgol

18 Mai 2015

Peldroed testun

Datgelodd cyn-gapten Clwb Pêl-droed Wrecsam Dean Keates, ei gynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Cafodd y chwaraewr canol cae poblogaidd ei ryddhau gan y clwb yr wythnos ddiwethaf ac er gwaethaf diddordeb gan dimau yn y Gynghrair Bêl-droed a Chynghrair Cenedlaethol Vanarama ymrwymodd i gwblhau'r ddwy flynedd olaf ei radd Hyfforddiant Chwaraeon ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Arwyddodd y chwaraewr 36 oed i hyfforddi i Academi Pêl-droed Wrecsam Prifysgol Glyndŵr, gan ymuno cyn ymosodwr Clwb Pêl-droed Lerpwl a Wrecsam Lee Jones a Dr Adam Owen, sydd ar hyn o bryd gyda CC Servette yn y Swistir.

Aeth yr Academi o nerth i nerth - gyda chwaraewyr o dimau gan gynnwys Manchester City, QPR, Leeds United a Leicester City eisoes yn astudio yn y sefydliad yn Wrecsam wrth iddynt chwarae i'r Dreigiau neu glwb bwydo lleoli yn system cynghrair pêl-droed Cymru.

Meddai Dean: "Roedd ‘na ddiddordeb gan nifer o glybiau ynof, ond byddaf yn 37 cyn bo hir ac i fod yn onest mae hyn yw'r cam nesaf naturiol nesaf i mi.

"Gallwn yn dal i chwarae rhan-amser yn ogystal â hyfforddi ac astudio ar gyfer fy ngradd, felly dydw i ddim am roi’r ffidil yn y to eto, ond bydd hwn yn ddilyniant yn fy ngyrfa ac yn rhoi cyfle i hyfforddi chwaraewyr ifanc. "

Ychwanegodd: "Pan siaradodd Lee ac Adam ataf am y peth roedd gennyf ddiddordeb mawr, ac yna penderfynais y byddai hyn yn ffordd dda i mi ddysgu a datblygu ymhellach.

"Mae'n gyfle cyffrous ac rwy'n edrych ymlaen at ddechrau arni."

Gyda chefnogaeth y Gymdeithas Bêl-droed Proffesiynol (PFA) a chefnogaeth gan Football League Education (LFE), mae fenter yr Academi yn rhoi strategaeth addysgol unigryw i chwaraewyr wrth iddynt barhau i chwarae a hyfforddi o fewn amgylchedd pêl-droed proffesiynol llawn amser.

Ymhlith y llysgenhadon y mae cyn-seren Real Madrid a Lloegr Michael Owen, a chwaraewr canol cae Cymru ac Arsenal Aaron Ramsey.

Roedd cyfarwyddwr yr Academi Lee Jones wrth ei fodd gyda phenderfyniad Dean ac yn dweud y bydd ei gyfraniad yn helpu i fynd â'r prosiect i’r lefel nesaf.

"Mae cael rhywun o brofiad Dean yn cynghori darpar chwaraewyr pêl-droed ifanc yn enfawr o ran yr Academi a'i dyfodol ym Mhrifysgol Glyndŵr," meddai Lee.

"Mae cael myfyriwr efo’i broffil uchel yn hyfforddi chwaraewyr elitaidd yn gwthio'r chwaraewyr hyd yn oed ymhellach."

Ychwanegodd: "Wrth i un drws gau mae un arall yn agor ac rydyn ni’n falch iawn i groesawu Dean at y gwaith.

"Mae eisoes wedi chwarae rhan bwysig fel chwaraewr y tymor diwethaf yn helpu pobl fel Corey Roper dorri i mewn i'r tîm cyntaf ac rydyn ni’n obeithiol y bydd y cyntaf o lawer mwy yn y dyfodol o dan reolwr newydd Clwb Pêl-droed Wrecsam, Gary Mills .

"Cafodd Dean mewnbwn yn eisoes wrth ddewis chwaraewyr / myfyrwyr newydd ar gyfer tymor nesaf ar ôl bod yn bresennol yn y treialon ymadael gyda Adam a minnau. Bydd yn dechrau ei swydd o ddifrif yn ystod cyn-dymor o 1 Gorffennaf."

I gael mwy o wybodaeth am Academi Pêl-droed Wrecsam Prifysgol Glyndŵr cysylltwch â football@glyndwr.ac.uk 

Top