Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Ail weithdy marchnata ar y rhyngrwyd ar ôl llwyddiant

PPC llun

Llun (chwith i'r dde): Anas Dadhiwala, Joanne Butterworth, Dan Wilkinson, Sabina Rana, Stephen Wright a Tim Lingwood

Cynhaliodd cwmni o Sir y Fflint ddigwyddiad hanner diwrnod am ddim ar y cyd gyda Google ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Cafwyd gyfres o gyflwyniadau, gan ganolbwyntio ar y chwyldro digidol, pwysigrwydd marchnata ar y rhyngrwyd a sut i gael sylw ar-lein.

Yn wreiddiol cynigiodd Google y cyfle i Pro PPC ymuno â nhw i gyflwyno i fusnesau yn ei bencadlys yn Llundain. Ond gofynnodd Pro PPC i’r digwyddiad cael ei gynnal ym Mhrifysgol Glyndŵr i'w gwneud yn fwy hygyrch i fusnesau lleol.

Cafwyd chwech gyflwyniad yn ystod y dydd, a gyflwynwyd gan Dan Wilkinson a Stephen Wright o Pro PPC, a Anas Dadhiwala a Tim Lingwood o Google.

Ymhlith y pynciau oedd 'Y 10 Chwedl Gorau o Farchnata ar y Rhyngrwyd', Pŵer PPC' a 'Dyfodol Chwilio', yn gorffen gyda 'Sedd Boeth Fyw', lle y gofynnodd aelodau o'r gynulleidfa am eu problemau marchnata penodol, gyda Pro PPC yn gynnig atebion.

Meddai Dan Wilkinson, Cyfarwyddwr Pro PPC: "Pwrpas y digwyddiad hwn yw i ddangos grym hysbysebu digidol. Dylai busnesau sy’n bresennol gadael heb rithyn o amheuaeth a yw'r dulliau hyn yn iawn iddyn nhw. "

Meddai Anas Dadhiwala, Strategydd Cyfrif Asiantaeth ar gyfer Google: "'Profodd tîm Pro PPC eu gwerth heddiw. Cafwyd rhai cyflwyniadau gwych tra'n cynnal y lefel uchaf o broffesiynoldeb drwyddi draw.

"Mae hyn yn brawf eu bod yn cadw at y safonau uchel a osodir gan Google, ac maent yn haeddu i fod yn aelod gwerthfawr o'n porth Partneriaid Google."

Trwy gydol y dydd, roedd Google a Pro PPC wrth law i gynnig cyngor wedi'i deilwra i bob busnes yn bresennol, siarad yn bersonol gyda mynychwyr a rhoi gwybodaeth ar sut i ennill mantais gystadleuol ar-lein.

Meddai Laura Gough, Swyddog Gweithredol Datblygu Busnes ym Mhrifysgol Glyndŵr: "Mae Prifysgol Glyndŵr yn awyddus bob amser i weithio gyda busnesau newydd fel rhan o'n cenhadaeth i gefnogi'r gymuned fusnes yng Ngogledd Cymru. Hwn oedd y digwyddiad cyntaf rydym wedi cynnal ar y cyd â Pro PPC ac yn gobeithio y bydd llawer mwy i ddod.

"Mae deall y tueddiadau diweddaraf mewn technoleg ac yn enwedig Google yn hanfodol i bob busnes sydd yn edrych i dyfu ar-lein, ac rydym yn falch iawn o gael cynrychiolwyr o beiriant chwilio mwyaf blaenllaw'r byd yma ar y campws yn Wrecsam."

Meddai Dan Wilkinson, "Rydym wrth ein boddau gyda llwyddiant y digwyddiad hwn; cawsom adborth gwych, gan egluro ein bod yn wir helpu'r busnesau oedd yn yr ystafell. Rydym yn edrych ymlaen at gynnal digwyddiad arall fis nesaf".

Meddai Johara Sykes-Davis, Zipworld, "I mi roedd y digwyddiad yn hynod o addysgiadol a chawsom cyflwyniadau gwych. Roedd yn gipolwg gwych ar fyd Google a'r hyn y gellen ni cyflawni drwy Pro PPC".

Oherwydd llwyddiant y gweithdy bydd Pro PPC yn cynnal digwyddiad arall ar 2 Gorffennaf. Ni fydd Google yn mynychu ar y diwrnod hwn. Fodd bynnag, bydd eu cyflwyniadau yn cael eu cyflwyno gan Pro PPC. Bydd pob busnes sy’n bresennol yn derbyn credyd AdSpend am ddim a lluniaeth ysgafn.

I gofrestru diddordeb neu am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01244 360 370 neu e-bostiwch info@pro-ppc.uk.

Top