GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Athro: Diffyg ymchwil yn bygwth dyfodol nyrsio o fewn addysg uwch

Nysrio llun

Mae diffyg ymchwil yn bygwth dyfodol nyrsio o fewn addysg uwch.

Mae hyn yn ôl Debbie Roberts, Athro mewn Addysg Nyrsio a Dysgu Clinigol ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam.

Dywedai’r Athro Roberts y bydd lle nyrsio o fewn prifysgolion yn parhau i fod yn ansicr am nad yw'r pwnc yn cael ei gefnogi gan ddigon o ymchwil pan ddysgir yn y dosbarth.

Bydd yn trafodi ei barn ac yn archwilio'r pwnc mewn darlith gyhoeddus am ddim yn Wrecsam ar ddydd Iau 11 Mehefin. Teitl ei darlith yw Ymarfer yn seiliedig ar dystiolaeth mewn Addysg Nyrsio: A ydym yn ymarfer yr hyn yr ydym yn pregethu?

Meddai’r Athro Roberts: "Cawsom addysg nyrsio mewn prifysgolion am dros 70 mlynedd, ond er gwaethaf ymrwymiadau diweddar gan lywodraethau i sicrhau bod pawb yn y gweithlu nyrsio am gael graddau, mae lle nyrsio mewn addysg uwch yn parhau i fod yn ansicr.

"Rwy'n awyddus i edrych ar y berthynas rhwng addysgu ac ymchwil a sut y gall y proffesiwn yn ymarfer y hyn mae’n pregethu ac yn symud tuag at agenda ymchwil."

Mae darlith yr Athro Roberts yn rhan o gyfres Darlithoedd Agoriadol Athrawol Prifysgol Glyndŵr, sydd yn agored i bawb ac yn rhad ac am ddim.

Nod y rhaglen yw arddangos a dathlu rhagoriaeth academaidd staff athrawol y Brifysgol a dod ag ymchwil a meddwl o’r fri i'r gymuned ehangach.

Yn wreiddiol o Essex, mae’r Athro Roberts wedi byw yn Wrecsam am fwy na 25 mlynedd.

Ymunodd â Phrifysgol Glyndŵr yn 2012 fel Darllenydd ag arbenigedd wrth bontio'r bwlch addysgu-ymchwil.

Meddai Katie Dutton, cydlynydd digwyddiadau ar gyfer Prifysgol Glyndŵr: "Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr wedi gadael ar gyfer yr haf erbyn inni gynnal darlith yr Athro Roberts ond mae ein hymrwymiad i ragoriaeth academaidd ac ymchwil yn parhau drwy gydol y flwyddyn.

"Mae Nyrsio ac Addysg Nyrsio yn uchel ym meddwl y cyhoedd ac mae ei dyfodol yn hanfodol i ffyniant ac iechyd y DU.

"Mae'r ddarlith yn addo i ysgogi rhywfaint o ddadl a thrafodaethau diddorol ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu pawb ar y noson," ychwanegodd Katie.

Mae'r sgwrs yn rhad ac am ddim ac yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Catrin Finch o 7pm.

Cofrestrwch eich lle drwy www.glyndwr.eventbrite.co.uk

Top