Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Noson agored i arddangos y gorau o dysgu rhan-amser a hyblyg

Tachwedd 12, 2015

testun

Dysgu hyblyg ac rhan-amser ar gyfer unrhyw un sydd am wella eu haddysg bydd thema noson agored proffesiynol ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Cynhelir y digwyddiad ar nos Iau 19 Tachwedd yng Nghanolfan Catrin Finch a fydd yn gyfle i arbenigwyr ar draws y Brifysgol i arddangos graddau a chymwysterau newydd a phresennol.

Y nod yw rhoi’r cefnogaeth angenrheidiol i gymryd y cam nesaf yn eu gyrfa i’r rhai nad oes ganddynt yr amser neu’r amgylchiadau i astudio ar gyfer gradd lawn amser, rheolwyr sy’n edrych i wella sgiliau eu gweithwyr, y rhai sydd eisiau datblygu personol neu rieni sy'n dychwelyd i'r gwaith.

Bydd Ysgolion Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd; Cyfryngau, Celf a Dylunio; Peirianneg, Cyfrifiadureg a Gwyddoniaeth Gymhwysol, ac Ysgol Busnes Gogledd Cymru a gafodd ei lansio’n ddiweddar i gyd yn bresennol.

Bydd y noson, a drefnir gan Reolwyr Datblygu Busnes Laura Gough, Christina Blakey a Kim Dimmick, yn cynnwys sesiynau grŵp ar sgiliau cwnsela a goleuo dysgu, rhwydweithio a seminarau wedi'u teilwra i roi cyngor ar geisiadau cyllid grant ac entrepreneuriaeth.

"Rydym am roi nifer fawr o bobl sydd eisoes mewn swydd, y rhai sy'n dychwelyd i'r gwaith neu unrhyw un sy'n awyddus i wella eu hunain neu ddod o hyd i yrfa newydd y cyfle i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig," meddai Laura.

"Prifysgol newydd ydym ni sy'n golygu y gallwn fod yn fwy hyblyg, addasu i beth mae darpar fyfyrwyr ei eisiau a'i gyflwyno mewn partneriaeth â rhai o gewri diwydiannol y rhanbarth, nid yn unig mewn busnes, ond ymhob adran yma yn Glyndŵr.

"Dylai pobl sydd am wella eu sgiliau mewn nifer o wahanol feysydd, o iechyd a gwyddorau chwaraeon, i rwydweithio cyfrifiadurol a Chymraeg ar gyfer dibenion proffesiynol, ymuno â ni."

Ychwanegodd Christina: "Rydym am i'r neges fynd allan ar draws Gogledd Cymru a thu hwnt i'r ffin ein bod yma i gefnogi busnesau a'u cyflogeion ac y gallant ddod yma i weld sut y gallwn eu helpu.

"Dyna pam ein bod am weld pobl sydd â diddordeb mewn astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr yn ymuno â ni ar gyfer ein noson agored proffesiynol."

Mae adroddiad a gomisiynwyd gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) wedi datgelu bod Prifysgol Glyndŵr yn cynhyrchu’n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol mwy na £176miliwn y flwyddyn i economi'r DU.

Mae'r sefydliad hefyd wedi creu 1,490 o swyddi yn y DU, ac yn parhau i fod ymhlith y prifysgolion gorau yn y wlad ar gyfer gyflogaeth lefel-raddedig i’w chyn-fyfyrwyr.

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch inbusiness@glyndwr.ac.uk. 

Top