GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Opsiwn dwy flynedd newydd a ychwanegwyd at gwrs newyddiaduraeth NCTJ

llun

Dysgir Newyddiaduraeth yng Nghanolfan y Diwydiannau Creadigol Prifysgol Glyndŵr 

Mehefin 1, 2015

Cynigir cwrs newyddiaduraeth dwy flynedd ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam, i'w gwneud yn haws i ddarpar newyddiadurwyr i dorri i mewn i'r yrfa.

Achredir Tystysgrif Addysg Uwch mewn Newyddiaduraeth, gan y Cyngor Cenedlaethol ar gyfer Hyfforddi Newyddiadurwyr (NCTJ), a chynigir mewn partneriaeth â NWN Media, cyhoeddwr gyfres papurau newydd y Leader yng ngogledd Cymru.

Cyn hynny roedd ar gael dros gyfnod o flwyddyn gydag astudiaethau yn cael eu rhannu rhwng darlithoedd prifysgol a lleoliadau gwaith mewn ystafell newyddion.

Yn awr bydd hefyd yn agored i fyfyrwyr dros ddwy flynedd gydag un diwrnod yr wythnos yn y brifysgol ac un diwrnod yr wythnos mewn ystafell newyddion, yn gweithio ochr yn ochr â newyddiadurwyr profiadol.

Dywedodd arweinydd y cwrs, Janet Jones, sy’n uwch ddarlithydd mewn newyddiaduraeth a'r cyfryngau cyfathrebu, bod yr opsiwn dwy flynedd wedi bod ar gael i ohebwyr dan hyfforddiant gyda NWN Media yn unig.

"Mae angen i newyddiadurwyr uchelgeisiol gael profiad gwaith a chymwysterau NCTJ i fynd ar yr ysgol yrfa mewn newyddiaduraeth. Ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi bod yn fwyfwy ymwybodol pa mor anodd yw hi i fyfyrwyr i ariannu'r hyn.

"Mae'r dewis o ddwy flynedd ym Mhrifysgol Glyndŵr yn cynnig i newyddiadurwyr newydd ffordd o weithio rhan-amser ochr yn ochr ag astudio ar gyfer eu Diploma NCTJ mewn Newyddiaduraeth a chael y profiad gwaith y mae golygyddion yn chwilio amdanynt.

Mae myfyrwyr o'r cwrs, sydd wedi bod yn rhedeg am saith mlynedd, bellach yn gweithio ar gyhoeddiadau rhanbarthol a chenedlaethol ar draws y wlad.

Sicrhaodd fyfyrwyr y llynedd cyfradd pasio o 100 y cant yn eu harholiadau NCTJ, yn rhoi’r cwrs yn y pedwerydd safle yn y DU o rhaglenni israddedig a  achredir gan y NCTJ.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01978 293439 neu anfonwch e-bost enquiries@glyndwr.ac.uk

Top