Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

NCTJ yn achredu cwrs newyddiaduraeth am ddwy flynedd arall

Llun

Awst 28, 2015

Cafodd partneriaeth arloesol ganmoliaeth am y ffordd mae hi wedi cynyddu’r nifer o newyddiadurwyr sy'n cael eu hyfforddi yng Ngogledd Cymru.

Cafodd Tystysgrif Addysg Uwch mewn Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Glyndŵr ei chanmol gan aseswyr am ei hymrwymiad i hyrwyddo amrywiaeth wrth iddi dderbyn achrediad gan y Cyngor Cenedlaethol ar gyfer Hyfforddi Newyddiadurwyr (NCTJ) am ddwy flynedd arall.

Cafodd y cwrs ei sefydlu gan y Brifysgol ar y cyd â NWN Media yn 2008 i ddarparu darpar newyddiadurwyr gyda phrofiad gwaith wrth iddynt astudio am gymhwyster proffesiynol safonol y diwydiant.

Siaradodd y panel o’r NCTJ am lwyddiant y cwrs wrth ddenu "myfyrwyr o Ogledd Cymru a fyddai fel arall yn gorfod symud tu allan i'r ardal i astudio ar gwrs newyddiaduraeth."

Ymhlith yr agweddau eraill a gafodd ei chanmol oedd ansawdd yr addysgu - gyda phob agwedd ar y cwrs a addysgir gan newyddiadurwyr profiadol - boddhad myfyrwyr a'r dull unigryw’r cwrs i helpu myfyrwyr i ddysgu ar y swydd.

Mae'r holl fyfyrwyr sy'n ymuno â'r cwrs yn cael y cyfle i weithio ar deitl NWN Media am o leiaf un diwrnod yr wythnos ochr yn ochr â'u hastudiaethau ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Mae'r ail-achrediad yn golygu y bydd pob myfyriwr sy'n astudio ar y cwrs yn gweithio tuag at sefyll arholiadau ar gyfer Diploma y NCTJ mewn Newyddiaduraeth. Dyma'r cymhwyster safonol y mae golygyddion yn chwilio amdanynt wrth iddynt recriwtio newyddiadurwyr dan hyfforddiant.

Meddai Janet Jones, uwch ddarlithydd mewn newyddiaduraeth a'r cyfryngau cyfathrebu: "Rydym wrth ein boddau i dderbyn achrediad ar gyfer y cwrs am ddwy flynedd arall.

"Mae'r cymhwyster NCTJ yn elfen hanfodol ar gyfer graddedigion sydd am fynd i mewn newyddiaduraeth a’n gallu i gynnig hyn fel rhan o'r cwrs yn ganolog i ymrwymiad Prifysgol Glyndŵr i ddarparu cyrsiau dan arweiniad y diwydiant.

"Mae’r profiad gwaith a ddarperir gan ein partneriaeth gyda NWN Media yn unigryw ac yn golygu y bydd myfyrwyr gryn dipyn o hyfforddiant yn y gwaith mewn newyddiaduraeth wrth iddynt raddio.

"Mae symud i mewn i'r diwydiant yn ychydig yn haws o ganlyniad, o ran o sicrhau swydd fel gohebydd dan hyfforddiant ac yn yr hyn y gallant ei gynnig i sefydliad newyddion."

Mae Tystysgrif Addysg Uwch mewn Newyddiaduraeth Prifysgol Glyndŵr ar gael i'w hastudio dros un neu ddwy flynedd.

Mae'r cwrs blwyddyn yn cynnwys dau ddiwrnod o leoliad gwaith a dau ddiwrnod yn y brifysgol, gydag un dydd ar y papur newydd ac un diwrnod yn y brifysgol i'r rhai sy'n astudio dros ddwy flynedd.

Mae lleoedd ar gael ar gyfer 2015/16 gan ddechrau ym mis Medi. Am fwy o wybodaeth ebostiwch j.m.jones@glyndwr.ac.uk

Top