GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

NCTJ yn achredu cwrs newyddiaduraeth am ddwy flynedd arall

Llun

Awst 28, 2015

Cafodd partneriaeth arloesol ganmoliaeth am y ffordd mae hi wedi cynyddu’r nifer o newyddiadurwyr sy'n cael eu hyfforddi yng Ngogledd Cymru.

Cafodd Tystysgrif Addysg Uwch mewn Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Glyndŵr ei chanmol gan aseswyr am ei hymrwymiad i hyrwyddo amrywiaeth wrth iddi dderbyn achrediad gan y Cyngor Cenedlaethol ar gyfer Hyfforddi Newyddiadurwyr (NCTJ) am ddwy flynedd arall.

Cafodd y cwrs ei sefydlu gan y Brifysgol ar y cyd â NWN Media yn 2008 i ddarparu darpar newyddiadurwyr gyda phrofiad gwaith wrth iddynt astudio am gymhwyster proffesiynol safonol y diwydiant.

Siaradodd y panel o’r NCTJ am lwyddiant y cwrs wrth ddenu "myfyrwyr o Ogledd Cymru a fyddai fel arall yn gorfod symud tu allan i'r ardal i astudio ar gwrs newyddiaduraeth."

Ymhlith yr agweddau eraill a gafodd ei chanmol oedd ansawdd yr addysgu - gyda phob agwedd ar y cwrs a addysgir gan newyddiadurwyr profiadol - boddhad myfyrwyr a'r dull unigryw’r cwrs i helpu myfyrwyr i ddysgu ar y swydd.

Mae'r holl fyfyrwyr sy'n ymuno â'r cwrs yn cael y cyfle i weithio ar deitl NWN Media am o leiaf un diwrnod yr wythnos ochr yn ochr â'u hastudiaethau ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Mae'r ail-achrediad yn golygu y bydd pob myfyriwr sy'n astudio ar y cwrs yn gweithio tuag at sefyll arholiadau ar gyfer Diploma y NCTJ mewn Newyddiaduraeth. Dyma'r cymhwyster safonol y mae golygyddion yn chwilio amdanynt wrth iddynt recriwtio newyddiadurwyr dan hyfforddiant.

Meddai Janet Jones, uwch ddarlithydd mewn newyddiaduraeth a'r cyfryngau cyfathrebu: "Rydym wrth ein boddau i dderbyn achrediad ar gyfer y cwrs am ddwy flynedd arall.

"Mae'r cymhwyster NCTJ yn elfen hanfodol ar gyfer graddedigion sydd am fynd i mewn newyddiaduraeth a’n gallu i gynnig hyn fel rhan o'r cwrs yn ganolog i ymrwymiad Prifysgol Glyndŵr i ddarparu cyrsiau dan arweiniad y diwydiant.

"Mae’r profiad gwaith a ddarperir gan ein partneriaeth gyda NWN Media yn unigryw ac yn golygu y bydd myfyrwyr gryn dipyn o hyfforddiant yn y gwaith mewn newyddiaduraeth wrth iddynt raddio.

"Mae symud i mewn i'r diwydiant yn ychydig yn haws o ganlyniad, o ran o sicrhau swydd fel gohebydd dan hyfforddiant ac yn yr hyn y gallant ei gynnig i sefydliad newyddion."

Mae Tystysgrif Addysg Uwch mewn Newyddiaduraeth Prifysgol Glyndŵr ar gael i'w hastudio dros un neu ddwy flynedd.

Mae'r cwrs blwyddyn yn cynnwys dau ddiwrnod o leoliad gwaith a dau ddiwrnod yn y brifysgol, gydag un dydd ar y papur newydd ac un diwrnod yn y brifysgol i'r rhai sy'n astudio dros ddwy flynedd.

Mae lleoedd ar gael ar gyfer 2015/16 gan ddechrau ym mis Medi. Am fwy o wybodaeth ebostiwch j.m.jones@glyndwr.ac.uk

Top