Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Annog yr ymddeoledigion i ymgymryd â her newydd ac yn astudio ar gyfer gradd

Awst 8, 2015

Aeddfed testun

Mae joci a cyfnewid ceffylau ar gyfer cyrsiau i ymuno â phrifysgol fel myfyriwr aeddfed yn annog yr ymddeoledigion i ymgymryd â her newydd ac yn astudio ar gyfer addysg uwch.

Anogai Jaki Houston-Campbell weithwyr hŷn a phensiynwyr i astudio am radd ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam.

Dywedai Jaki eich bod yn "byth yn rhy hen i ddysgu" a elwodd ar ddulliau arloesol y Brifysgol - gan gynnwys darlithoedd rhyngweithiol a darpariaeth ar-lein - i ymgymryd â MSc mewn Dysgu a Thechnoleg.

Ar ôl ymddeol o rasio ceffylau yn dilyn gyrfa llwyddiannus o 10 mlynedd, oedd yn cynnwys hi yn dod y ferch proffesiynol gyntaf erioed i reidio enillydd yn Ascot a Dubai, cymerodd Jaki â rôl gydag Ysgol Rasio Brydeinig (BRS) cyn penderfynu ar newid gyrfa a dilyn ei breuddwyd o weithio gyda chyfrifiaduron.

Mae'r ddynes 47 oed, ac aeth ymlaen i  ddarganfu ei bod hi’n ddyslecsig - yn dweud bod Glyndŵr wedi ei helpu i "roi hwb i'w hyder" pan newidiodd cyfeiriad.

"Yr wyf wedi cofrestru ar y PGCEL (Tystysgrif Ôl-radd mewn E-Ddysgu), a phan ddechreuais roeddwn yn poeni nad oeddwn yn ddigon glyfar i wneud hynny, wrth i bobl eraill ar ddechrau’r cwrs defnyddio iaith technegol ac addysgiadol a aeth dros fy mhen," meddai Jaki.

"Roedden nhw i gyd wedi bod yn astudio yn y brifysgol pan oeddwn i’n gweithio gyda cheffylau, felly roeddwn yn teimlo ychydig yn anghyfforddus.

"Ges i drafferth cadw i fyny gan roedd fy mywyd cartref yn brysur iawn, ond oherwydd y rhyddid i weithio ar-lein fel a phan y gallwn roedd hi’n bosibl imi ennill y cymhwyster. Rydw i eisoes yn rhoi llawer o'r pethau yr wyf wedi dysgu ym Mhrifysgol Glyndŵr ar waith a hoffwn ddiolch i fy nhiwtoriaid am eu cefnogaeth. "

Mae'r Brifysgol yn falch o fod yn 'agored i bawb' ac mae ei thîm cymorth myfyrwyr wedi ennill gwobrau ymhlith y gorau yn y wlad.

Beth bynnag yw eu hoedran, gwneir pob myfyriwr deimlo'n rhan o deulu Glyndŵr, a gallent ddewis unrhyw un o gyfres o raddau newydd a rhai sy'n bodoli eisoes - gan gynnwys Ystadau, Rheoli Gofal Iechyd, Ysgrifennu Creadigol, Technoleg Ceir Rasio, a Hanes.

Mae cefnogaeth ariannol gan nad oes rhaid ad-dalu benthyciadau myfyrwyr hyd nes iddynt ennill mwy na £21,000 y flwyddyn, ac mae grantiau tuag at gostau ac adnoddau byw ar gael ar gyfer unrhyw un sy'n ymuno ym mis Medi.

Mae Simon Birch yn un arall a ddiolchodd y sefydliad i roi bywyd newydd iddo.

Mae bellach yn astudio ar gyfer BA mewn Hanes ac yn dweud Glyndŵr wedi rhoi "mwy o ymwybyddiaeth" o'r byd iddo.

"Doedd gen i ddim syniad beth i'w ddisgwyl pan ddechreuais, ond yn ddieithriad roedd pawb yn fwy na pharod i helpu, " meddai.

"Bellach rwy’n gweld y byd mewn ffordd wahanol. Yn hytrach na chrwydro â'm llygaid ar gau rwy’n dechrau gweld sut mae pethau wedi datblygu ac esblygu.

"Y dosbarthiadau bach a rhyngweithio gyda fy nhiwtoriaid yw'r pethau sy'n sefyll allan y mwyaf. Maent wedi fy helpu'n fawr i setlo i fywyd yn y brifysgol"

Dywedodd Julie Cowley, Pennaeth Marchnata, Recriwtio a Derbyniadau, beth bynnag yw'r rheswm, mae mynd i'r brifysgol fel myfyriwr aeddfed yn hynod o werth chweil, nid yn lleiaf oherwydd fod yr awydd i ragori yn aml yn uwch.

"Mae myfyrwyr aeddfed yn aml yn wynebu heriau unigryw, gan gynnwys jyglo astudiaeth academaidd gyda gwaith â thâl,  a chyfrifoldebau teuluol ac ariannol, a all ychwanegu pwysau at sefyllfa astudio sydd eisoes yn gofyn llawer," meddai Julie.

"Mae gennym rwydwaith cymorth ar waith a fydd yn eu helpu i ddelio ag unrhyw fater sy'n codi, ac yn gwneud profiad y myfyriwr yn un cadarnhaol iawn."

Ychwanegodd Julie: "Mae gan Brifysgol Glyndŵr gymdeithasau sy'n dod â phobl sy’n rhannu’r un  diddordebau, gan helpu myfyrwyr hyn i sefydlu eu hunain a meithrin cyfeillgarwch a datblygu rhwydweithiau cymorth.

"Gyda chymorth ariannol sydd ar gael does dim rheswm pam na all pobl gysylltu â ni yn awr ac ymuno ym mis Medi - os oes unrhyw un yn allan yna sydd am ddechrau o'r newydd mewn bywyd, i gael addysg uwch, dylent ddewis Glyndŵr."

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch y tîm derbyniadau ar 01978 293439 neu e-bostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk. Mae diwrnod agored nesaf y Brifysgol ddydd Sadwrn o 10 am tan 2 pm.

Top