Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Gŵyl y Gaeaf i gynorthwyo Sefydliad Moneypenny

llun

 

Tachwedd 11, 2015

Bydd myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr yn dod â llawenydd y Nadolig i elusen sy'n cefnogi merched ifanc di-waith yn Wrecsam.

Bydd grŵp o Ysgol Fusnes Gogledd Cymru yn cynnal Marchnad Gŵyl y Gaeaf yn rhad ac am ddim er budd Sefydliad Moneypenny ar ddydd Mercher, Ragfyr 2.

Mae'r myfyrwyr o ail flwyddyn y rhaglen Lletygarwch, Twristiaeth a Rheoli Digwyddiadau wedi trefnu Digwyddiad Siopa Nadolig gyda stondinau yn cynnig popeth o anrhegion wedi'u gwneud â llaw a chynnyrch lleol i addurniadau Nadolig a chelf a chrefft. Gall ymwelwyr hefyd mwynhau gwin cynnes a mins peis, raffl fawreddog ac adloniant.

Cynhelir y digwyddiad ym mhencadlys Moneypenny ar Ffordd Ellice, Wrecsam, a fydd yn codi arian ac ymwybyddiaeth o'r Sefydliad, sy'n rhoi cyfleoedd newydd i fenywod ifanc ddi-waith drwy brofiad gwaith â thâl, hyfforddiant bywyd, mentora a hyfforddeiaeth chwe-mis ar gyfer yr ymgeiswyr a ddewiswyd.

Meddai Diane Aplin, Cyfarwyddwr Sefydliad Moneypenny,: "Mae hyn yn argoeli i fod yn ddigwyddiad gwych ac rydym yn ddiolchgar iawn i'r holl staff a myfyrwyr Glyndŵr sy'n cefnogi’r gwaith rydym yn ei wneud.

"Rydym yn gweithio'n agos â'r brifysgol wrth gyflenwi'r Sefydliad i'n hyfforddeion, felly mae gweithgareddau fel hyn yn cadarnhau ymhellach fod y cysylltiad yn un pwysig.

"Rydym yn annog cymaint o bobl â phosibl i alw heibio ar y diwrnod. Bydd llawer yn digwydd, felly mae'n gyfle perffaith i wneud ychydig o siopa Nadolig yn gynnar. "

Dywedodd Arweinydd y Rhaglen, Jacqueline Hughes-Lundy y bydd Marchnad Gŵyl y Gaeaf yn rhoi profiad ymarferol i'r myfyrwyr o gydlynu a rheoli digwyddiad, yn ogystal â chodi arian i achos da.

"Allech chi ddim dysgu rheoli digwyddiadau trwy eistedd yn y theatr ddarlithio yn unig; rhaid i'r myfyrwyr wneud rhywbeth ymarferol ac yn gweld drostynt eu hunain beth sy’n llwyddo a beth sy’n methu, er mwyn iddynt paratoi eu hunain ar gyfer y byd go iawn, "meddai Jacqueline.

Ychwanegodd un o’r myfyrwyr, Nadine Isaacs, "Rydym wedi bod yn gweithio'n galed i gasglu gwobrau raffl ac wedi derbyn llawer o gefnogaeth hyd yn hyn.

"Mae gennym bopeth o brydau bwyd i ddiwrnodau allan a hyd yn oed pecyn Manceinion gwerthfawr, gan gynnwys aros yng Ngwesty'r Midland hanesyddol, gyda bowlio, prydau a choctels yn All Star Lanes, a llawer mwy o wobrau.

"Rydym yn gobeithio gweld digon o bobl yno ar y noson a chyn hynny yn ein cefnogi drwy brynu tocynnau raffl."

Bydd Marchnad Gŵyl y Gaeaf yn rhedeg o 5.30 pm tan 8.00 pm.

E-bostiwch nadine_996@hotmail.co.uk am fwy o wybodaeth ac i brynu tocynnau raffl.

I gael rhagor o wybodaeth am Sefydliad Moneypenny, e-bostiwch diane.aplin@moneypenny.co.uk. Fel arall, ymwelwch â www.moneypenny.com/uk/moneypenny-foundation/

Top