GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Cyrsiau busnes arloesol Prifysgol Glyndŵr yn rhoi hwb i sgiliau a masnach

Mewn busnes

Bydd cyfres o gyrsiau busnes arloesol yn gwella sgiliau gweithwyr ac yn hybu masnach berchnogion busnesau.

Cynhelir Noson Agored Datblygu Proffesiynol gan Brifysgol Glyndŵr nos Fawrth 7 Gorffennaf.

Bydd y digwyddiad sydd yn rhad ac am ddim, yn dechrau am 6.00 ac yn para tan 9.00, gan roi gweithwyr, entrepreneuriaid a pherchnogion busnesau bach a chanolig y cyfle i gofrestru ar yr ystod o raglenni rhan-amser sy’n berthnasol i diwydiant.

Cynhelir y noson yng Nghanolfan Catrin Finch Prifysgol Wrecsam, lle bydd hefyd gyfle i rwydweithio a siarad â darlithwyr a chael gwybod mwy am gyrsiau penodol.

Bydd yr Ysgol Fusnes hefyd wrth law i drafod rhaglenni fel Cyfrifeg a Chyllid (ACCA), y MBA Gweithredol, Marchnata (CIM), Adnoddau Dynol (CIPD), y Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) rhan-amser ac FdA a BA (Anrh) mewn Busnes.

Dywedodd Laura Gough, Swyddog Gweithredol Datblygu Busnes, bod y cyrsiau newydd, sy’n cael ei gyflwyno fel rhan o Mewn Busnes Glyndŵr, yn apelio at unigolion a chwmnïau mewn amryw sector.

"Rydym yn gobeithio gweld cwmnïau o bob maint yno ar y noson gan fod gan Brifysgol Glyndŵr ystod eang o gyrsiau sy'n arwain y sector ac sy'n cwmpasu pob agwedd o fusnes," meddai Laura.

"Gan ein bod y sefydliad yn newydd ac yn tyfu rydyn ni mewn sefyllfa lle y gallwn fod yn hyblyg, gan gynnig cyrsiau pwrpasol wedi'u teilwra i anghenion y cwmni, neu sy’n cwrdd â safon y diwydiant."

Ychwanegodd: "Rydym yn brwdfrydig am sicrhau bod gan bobl y sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo, ac i baratoi myfyrwyr, gweithwyr a sefydliadau ar gyfer tirwedd bywyd a busnes modern sy'n newid yn barhaol.

"Os ydych yn chwilio am hyfforddiant i chi eich hun, neu ar gyfer eich staff, hwn yw’r digwyddiad na ddylid ei golli."

Mae'r Ysgol Fusnes hefyd ar fin lansio Clwb Glyndŵr yn ystod yr wythnosau nesaf.

Wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol mewn amrywiaeth o sectorau ledled Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr, bydd y fenter yn dod â nhw at ei gilydd ar gyfer digwyddiadau rhwydweithio, i rannu arfer gorau, yn ymgysylltu â'r Brifysgol, yn cyflwyno gweithdai a digwyddiadau ac yn edrych i ddatblygu cyfleoedd Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP ).

Lansir 'Y Clwb' ar 3 Medi gan Ann Francke, Prif Weithredwr Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI).

Mae seremoni wobrwyo flynyddol hefyd ar y gweill, ac mae Laura yn dweud ni fu erioed amser gwell i "wneud busnes" gyda Phrifysgol Glyndŵr.

"Yn ogystal â'n graddau ôl ac is-raddedig boblogaidd rydyn ni’n awyddus i wthio ein darpariaeth rhan-amser, i roi’r cyfle i ymuno â ni yma yn yr Ysgol Fusnes," meddai Laura.

"Rydyn ni’n gobeithio gweld digon o bobl yma ar 7 Gorffennaf, a bydden yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gyflawni a rhagori ar eich anghenion hyfforddi."

Top