Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Peiriannydd sain Metallica i gynnal seminar a sesiwn holi ac ateb ym Mhrifysgol Glyndŵr

testun

Tachwedd 17, 2015

Bydd peiriannydd sain grŵp Metallica yn arwain seminar ym Mhrifysgol Glyndŵr yn trafod ei yrfa 30 mlynedd ar y ffordd gyda'r band metel trwm Americanaidd.

Bydd 'Big’ Mick Hughes, sydd wedi gweithio efo’r grŵp ers 1984, yn cynnal 'Cymysgu Metallica' yn y Brifysgol rhwng 1 pm a 4 pm ar ddydd Gwener 4 Rhagfyr.

Bydd yn trafod ei yrfa, ei berthynas hir gyda Metallica a'i ymagwedd arloesol at gymysgu, a’i waith fel peiriannydd blaen tŷ mewn dros 1,500 o sioeau y band.

Mae'r seminar yn rhan o gyfres addysg Meyer Sound, ac mae wedi dod i Wrecsam gyda chymorth un o raddedigion Prifysgol Glyndŵr John Owen Jones.

John, a astudiodd recordio stiwdio a thechnoleg perfformiad, bellach yn rhedeg cwmni llogi cynyrchiadau byw ac wedi sefydlu perthynas rhwng y Brifysgol a’r cwmni, sy'n cynhyrchu offer clywedol proffesiynol.

Meddai John: "Mae Big Mick Hughes yn ffigwr byd-enwog yn y diwydiant peirianneg sain ac rydym yn ffodus iawn i'w groesawu yma i Wrecsam.

"Mae'n dod gydag ef lawer iawn o wybodaeth ac arbenigedd o’i waith gyda Metallica hyd at ei brofiad o gymysgu cyngerdd aduniad Led Zeppelin yn Llundain yn 2007."

Ymhlith y bandiau ac artistiaid eraill mae Mick Hughes wedi gweithio â nhw mae UB40, Queens of the Stone Age a Def Leppard.

Disgwylir y bydd ei sgwrs yn para tair awr, wedi'i ddilyn gan sesiwn holi ac ateb gyda'r gynulleidfa.

Y seminar yn Wrecsam yw un o ddim ond tri seminar yn y DU sy'n cael ei arwain gan Mick Hughes, ar ôl Rhydychen a Lerpwl yn gynharach yr un wythnos.

"Bydd y digwyddiad yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol peirianneg sain," ychwanegodd John. "Ond mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb mewn clywed am yrfa Mick."

Ymhlith digwyddiadau eraill Meyer Sound a gynhaliwyd gan Brifysgol Glyndŵr yn y gorffennol yw sgyrsiau gan gyfarwyddwr sain Luciano Pavarotti, John Pellowe a chyn beiriannydd blaen tŷ Pink Floyd, Buford Jones.

Cynhelir 'Big Mick Hughes - Cymysgu Metallica' yn Theatr Nick Whitehead, Prifysgol Glyndŵr, ar ddydd Gwener Rhagfyr 4. Mae'r seminar yn rhad ac am ddim ac yn dechrau am 1pm, amcangyfrifir i orffen tua 5pm.

I gadw lle, ewch i wefan Meyer Sain, http://meyersound.com/events/seminars/registration.php?id=01145

Top