GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Codi arian ar gyfer Hosbis Tŷ'r Eos trwy therapi cyflenwol

Llun

Mae lluoedd o gleifion hael wedi troi allan i roi rhoddion i Hosbis Tŷ'r Eos yn gyfnewid am driniaethau therapi cyflenwol.

Mae myfyrwyr yn darparu triniaethau therapïau cyflenwol yng nghlinig Prifysgol Glyndŵr am o leiaf £10 y driniaeth dros dri diwrnod yr wythnos hon.

O ddydd Mercher 19 i Dydd Gwener 21 Awst bydd pob ceiniog a dalwyd ar gyfer driniaethau yn mynd tuag at yr hosbis yn Wrecsam.

Ymhlith y triniaethau sydd ar gael yw aciwbigo, aciwbigo wyneb, tylino’r cefn, tylino ac aromatherapi ar gyfer y cefn a gwddf ac adweitheg

Roedd Jacqueline Pearse ymhlith y cleifion cyntaf i gefnogi'r menter codi arian wrth iddi ymweld ar gyfer aciwbigo ar ddydd Mercher.

Meddai: "Rwy'n dod i'r clinig yn rheolaidd - ni allaf wneud heb fy aciwbigo - ac mae'n wych i allu cefnogi achos lleol gwych ar yr un pryd."

Meddai Paul Battersby, uwch ddarlithydd mewn therapi cyflenwol: "Mae Prifysgol Glyndŵr yn awyddus i ddefnyddio ei harbenigedd i gefnogi sefydliadau yn y rhanbarth ac rydym yn falch iawn o allu cefnogi Hosbis Tŷ'r Eos.

"Mae'r clinig yma ym Mhrifysgol Glyndŵr yn clinig gweithiol ar gyfer gofal iechyd cyflenwol. Fel arfer rydyn ni ar agor i'r cyhoedd bob dydd yn ystod y tymor, sy'n caniatáu i'n myfyrwyr i gael hyfforddiant gwerthfawr ar gyfer eu dewis yrfa."

Meddai Chris Andrews, codwr arian yr ardal ar gyfer Tŷ'r Eos: "Mae cefnogaeth fel hyn o'r brifysgol yn gwbl hanfodol i'r hosbis. Eleni yn unig mae angen i ni ddod o hyd i £2.2 miliwn i gadw'r hosbis, felly gwerthfawrogwn ni ymdrechion codi arian fel hyn yn fawr iawn. "

Bydd y clinig ar agor 4pm i 8pm ar ddydd Iau 20 Awst a 9am i 3pm ar ddydd Gwener 21 o Awst.

Gellir gwneud apwyntiadau o flaen llaw drwy ffonio 01978 293403.

Mae'r clinig therapi cyflenwol yn adeilad Lôn Crispin ar gampws Prifysgol Glyndŵr yn Wrecsam, yn gyfagos i Techniquest Glyndŵr.

Dylai ymwelwyr defnyddio fynedfa Lôn Crispin Lane i'r brifysgol wrth fynychu'r clinig, lle mae parcio ar gael y tu allan i adeilad y clinig.

Mae Prifysgol Glyndŵr yn cynnig cyrsiau llawn amser ac rhan amser mewn Aciwbigo a Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd, a bydd tiwtoriaid wrth law i drafod y rhain yn y clinig.

I gael mwy o wybodaeth am y digwyddiad agored e-bostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk

Top