GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Meddygaeth gyflenwol i godi arian i Hosbis Tŷ'r Eos

Meddygaeth llun

Cynigir triniaethau adweitheg, tylino ac aciwbigo am roddion i Hosbis Tŷ'r Eos mewn digwyddiad agored clinig therapi cyflenwol yn Wrecsam.

Cynhelir y digwyddiad tri diwrnod yng nghlinig Prifysgol Glyndŵr ar ei champws ar Ffordd yr Wyddgrug o ddydd Mercher 19 Awst i ddydd Gwener 21 Awst.

Gofynnir i gleifion am roddion o £10 i fyny gyda'r holl elw yn mynd yn uniongyrchol i'r hosbis.

Mae triniaethau ar gael yn cynnwys aciwbigo, aciwbigo wyneb, tylino’r cefn, aromatherapi, tylino gwddf ac adweitheg.

Cynigir y driniaeth gan fyfyrwyr ar raglenni gradd Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd ac Aciwbigo’r Brifysgol

Meddai Paul Battersby, uwch ddarlithydd mewn therapi cyflenwol: "Mae Prifysgol Glyndŵr yn awyddus i ddefnyddio ei harbenigedd i gefnogi sefydliadau yn y rhanbarth ac rydym yn falch iawn i gefnogi Hosbis Tŷ'r Eos.

"Rydym yn gobeithio y bydd cymaint o bobl ag y bo modd alw mewn am driniaeth fel ein bod ni’n codi cymaint o arian ag y gallwn ar gyfer y sefydliad, sy'n darparu gwasanaeth mor bwysig i gymuned Gogledd Ddwyrain Cymru.

"Mae'r clinig yma ym Mhrifysgol Glyndŵr yn glinig gofal iechyd cyflenwol. Fel arfer mae ar agor i'r cyhoedd bob dydd yn ystod y tymor, sy'n caniatáu i'n myfyrwyr gael hyfforddiant gwerthfawr ar gyfer eu dewis yrfa."

Meddai Chris Andrews, codwr arian ar gyfer Tŷ'r Eos: "Rydym yn ddiolchgar iawn i'r tîm i gyd yn Glyndŵr am eu cefnogaeth. Bydd eu harbenigedd mewn therapi cyflenwol yn sicr i wneud y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld llawer o bobl yn dod ar y diwrnod.

"Mae cefnogaeth fel hyn o'r brifysgol yn gwbl hanfodol i'r hosbis. Eleni yn unig mae angen i ni ddod o hyd i £2.2 miliwn i gadw'r hosbis, felly mae ymdrechion codi arian fel hyn yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr iawn. "

Bydd y clinig yn agor o 9am i 3pm ddydd Mercher 19 Awst; 4pm i 8pm ar ddydd Iau 20 Awst a 9am i 3pm ar Gwener 21 Awst.

Gellir gwneud apwyntiadau drwy ffonio 01978 293403.

Mae'r clinig therapi cyflenwol yn adeilad Lôn Crispin o gampws Prifysgol Glyndŵr yn Wrecsam, yn gyfagos i Techniquest Glyndŵr.

Cynghorir ymwelwyr i ddefnyddio'r fynedfa Crispin Lane i'r brifysgol wrth fynychu'r clinig. Mae llefydd parcio ar gael y tu allan i'r adeilad clinig.

Mae Prifysgol Glyndŵr yn cynnig cyrsiau llawn amser a rhan amser mewn Aciwbigo a Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd. Bydd tiwtoriaid wrth law i drafod y rhain yn y clinig.

I gael mwy o wybodaeth am y digwyddiad agored e-bostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk

Top