Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Mam sengl a adawodd ei chartref yn ei harddegau yn annog eraill i astudio am radd

Rhagfyr 3, 2015

Testun

Roedd y profiad  newid bywyd o fynychu hostel ar ôl gadael cartref yn 14 oed yn ysbrydoliaeth i fam i ddau o blant i fynd i'r brifysgol gyda'r uchelgais o helpu pobl ifanc eraill i drawsnewid eu dyfodol.

Dywedodd Annmarie Duncan bod ei hamser a’r sgiliau bywyd gwerthfawr a enillwyd yn Hostel Herst Newton, Y Bers, wedi ei hysbrydoli i ddilyn gyrfa fel gweithiwr ieuenctid a chymunedol.

Bellach yn 24 oed ac yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam, cerddodd Annmarie allan o gartref ei theulu ym Mharc Caia yn ei harddegau yn dilyn ffrae gyda'i mam. Ond aeth yn ddigartref pan, ar ôl symud i fyw gyda'i thad, cafodd ef ei droi allan o'i dŷ.

Treuliodd Annmarie 14 mis yn yr hostel, yn cael ei bywyd yn ôl ar y trywydd iawn cyn ddychwelyd i'r coleg i astudio am ragor o gymwysterau.

Ar hyn o bryd mae hi'n astudio ar flwyddyn gic-danio, gan arwain i radd mewn Ieuenctid a Chymuned yn Glyndŵr.

Meddai Annmarie: "Roeddwn i newydd droi 16 pan es i fyw yn yr hostel a newidiodd fy mywyd. Roedd y staff a oedd yn gweithio yno yn anhygoel a mor gefnogol.

"Fe ddysgais popeth o sut i goginio i dalu biliau, sgiliau nad oedd gen i o'r blaen. Helpon nhw i mi ddod o hyd i rywle i fyw ac yr wyf yn parhau i ymweld â nhw hyd yn oed ar ôl i mi adael.

"Llwyddais i ddal ychydig o swyddi a dechreuais astudio eto ond ddes i’n feichiog gyda fy merch pan oeddwn yn 20 oed ac yna ges i fab flwyddyn yn ddiweddarach," ychwanegodd Annmarie

"Nawr rwyf am fod mewn sefyllfa lle gallaf helpu eraill yn yr un ffordd a wnaeth yr hostel fy helpu i.

Mae dychwelyd i astudio wedi bod yn galed – bues i mynychu'r ysgol dim ond rhyw 50% o'r amser a gadawais gydag ychydig iawn o gymwysterau - ond yr wyf am wella fy mywyd a gwella bywyd fy mhlant.

"Rwyf eisiau dangos iddynt trwy esiampl bod beth bynnag y maent am ei gyflawni mewn bywyd y gallant ei wneud hynny drwy addysg."

Cynigiai Prifysgol Glyndŵr raglenni cic-danio i fyfyrwyr sydd efallai heb y cymwysterau i gyd ar gyfer mynediad i gwrs gradd 'traddodiadol'.

Astudiodd Annmarie ran o’i chwrs Mynediad i Addysg Uwch a chafodd ei derbyn ym Mhrifysgol Glyndŵr ar sail ei phrofiad bywyd, angerdd a photensial ar gyfer gyrfa mewn ieuenctid a chymunedol.

Meddai Jess Achilleos, darlithydd mewn astudiaethau ieuenctid a chymunedol: "Mae Prifysgol Glyndŵr yn angerddol am ddarparu pawb sydd â'r gallu i gyflawni gyda'r cyfle i gyflawni, beth bynnag eu cefndir. Y tro cyntaf i ni gyfarfod Annmarie roeddem yn credu y byddai'n dod yn weithiwr ieuenctid rhagorol. "

Mae ganddi stori ysbrydoledig i rannu a'r awydd i helpu pobl ifanc eraill drawsnewid eu bywydau. "

Top