Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cysylltiadau Diwydiannol yn allwedd i bartneriaeth MARA wrth i fyfyrwyr cyrraedd

Mehefin 10, 2015

MARA testun

Mae dyfodiad beirianwyr Malaysia yn Wrecsam yn "foment sylweddol" i Brifysgol Glyndŵr.

Cyrhaeddodd y grŵp Prifysgol Glyndŵr o Kuala Lumpur yr wythnos hon yn dilyn Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth gydag asiantaeth y llywodraeth Majlis Amanah Rakyat (MARA).

 Roedd Is-Ganghellor Dros Dro y Brifysgol, yr Athro Graham Upton, wrth ei fodd yn eu croesawu i'r sefydliad, lle byddant yn astudio ar y rhaglen ôl-radd MSc Awyrennol a Mecanyddol.

"Mae dyfodiad y myfyrwyr hyn yn foment arwyddocaol i Brifysgol Glyndŵr," meddai.

"Hoffwn eu croesawu i Wrecsam a gobeithio y byddant yn mwynhau eu hamser yma gyda ni."

Bydd y myfyrwyr yn gweithio'n agos gyda diwydiant,  yn enwedig bartneriaid BAE Systems, grŵp amddiffyn MBDA a’r cwmni awyrennau mawr, Airbus. Byddent yn cael eu hintegreiddio yn y gymuned, yn blendio gyda myfyrwyr presennol i gyfoethogi eu profiad i greu unigolion "cyflawn" sy'n cyfuno rhagoriaeth academaidd a thechnegol gydag elfennau diwylliannol a chymdeithasol o fywyd prifysgol.

Arwyddodd Prifysgol Glyndŵr y Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth gyda Asia Aerospace City (AAC) canolbwynt economaidd ac addysgiadol a grëwyd gan M-AeroTech gyfer MARA, yn Sioe Awyr Rhyngwladol Farnborough y llynedd.

Cyfarfu'r ddau sefydliad eto yn ddiweddar i drafod y cytundeb yn arddangosfa LIMA (Langkawi International Maritime and Aerospace) ym Malaysia, wrth i 17 o fyfyrwyr a noddir gan MARA raddio yn Glyndŵr, ar ôl gwblhau eu MSc mewn Cyfansoddion.

Gwnâi mwy o fyfyrwyr MARA gais i astudio rhaglenni peirianneg a fyddent yn dechrau ym mis Medi.

Meddai Suzanne Riley, Pennaeth Cysylltiadau Busnes Rhyngwladol a Chodi Arian,: "Mae'r bartneriaeth hon yn arwyddocaol ac o bwysigrwydd enfawr i Brifysgol Glyndŵr a MARA.

"Mae Mara wedi ymuno â ni oherwydd byddwn yn cynhyrchu peirianwyr o’r radd flaenaf sydd ag arbenigedd yn berthnasol i ddiwydiant, a fydden yn meddu ar y wybodaeth dechnegol, gallu ymarferol, sgiliau cymdeithasol ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol i ffitio i mewn i unrhyw sefydliad yn y dyfodol.

"Nhw yw graddedigion y dyfodol a fydd galw mawr amdanynt gan y diwydiant, nid yn unig ym Malaysia, ond ar draws y byd.

 "Bydd y flwyddyn lawn nesaf o astudio yn hynod o ddwys, ond y myfyrwyr sydd wedi cael eu dewis yw’r gorau a bydden ni’n eu cefnogi nhw’n llwyr."

 Ychwanegodd: "Hoffwn i ymuno Athro Upton yn eu croesawu i Wrecsam."

Top