GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Lansio Lolfa Menter i gefnogi busnesau newydd

llun

Tachwedd 17, 2015

Cafodd pob le mewn canolfan arloesi busnes newydd a lansiwyd gan Brifysgol Glyndŵr ei fachu cyn ei agoriad swyddogol.

Cynhaliwyd dathliad agoriadol ffurfiol o'i Lolfa Menter ar Ddydd Mawrth Tachwedd 17 i nodi Wythnos Entrepreneuriaeth Byd-eang 2015.

Wedi’i lleoli ar gampws y brifysgol yn Wrecsam mae'n ei gynnig i fyfyrwyr a graddedigion sydd am droi eu syniadau busnes yn realiti, swyddfeydd wedi'u dodrefnu, cymorth arbenigol mewnol ac ystod gyfan o adnoddau a chyfleusterau busnes hanfodol.

Mae wedi ei gynllunio i roi cic-ddechrau i fusnesau trwy dorri i lawr dau o'r rhwystrau mwyaf cyffredin i lwyddiant ar gyfer busnesau newydd - lle swyddfa fforddiadwy a mynediad i rhwydweithiau cymorth.

Mae chwe o fusnesau eisoes yn gweithredu o'r ganolfan, gyda dau fyfyriwr arall yn defnyddio’r gofod i gael profiad busnes o flaen sefydlu eu cwmni eu hunain ar ôl iddynt graddio.

Darparai Menter Hwb PARTH, gwasanaeth menter pwrpasol Prifysgol Glyndŵr, pob preswylydd y Lolfa Menter gyda chymorth busnes arbenigol, mentora un-i-un, a mynediad i weithdai ac hyfforddiant ym mhob maes datblygu busnes.

Meddai Lynda Powell, cyfarwyddwr rheoli campws a gwasanaethau masnachol,: "Rydym wrth ein bodd bod y ganolfan yn awr ar agor a hyd yn oed yn fwy hapus gyda'r ymateb a gawsom gan fyfyrwyr.

"Rydym yn angerddol am gefnogi entrepreneuriaeth ac  mae menter y lolfa yn ganlyniad i lawer o waith caled gan staff ar draws y brifysgol i rhoi i fyfyrwyr y cyfle i lwyddo mewn busnes."

Mae Mark Childs, un o raddedigion Prifysgol Glyndŵr, yn un o breswylwyr y ganolfan newydd, o'r lle mae'n rhedeg ei fusnes, Hybrid Coaching.

Meddai Mark: "Cefais y syniad ar gyfer y busnes yn 2005 pan oeddwn yn astudio ac pe bai’r math hwn o wasanaeth wedi bod yma ar y pryd byddwn yn bendant wedi ei ddefnyddio.

"Rydym yn gweithio gyda llawer o brifysgolion eraill a’r ffaith bod gan Glyndŵr y ganolfan hon wedi bod yn hanfodol ar gyfer adeiladu cysylltiadau hynny. Mae mynediad i rwydweithiau cymorth y mae'r Lolfa Menter yn darparu hefyd yn allweddol."

Yn dilyn lansiad y Lolfa Menter cafwyd agoriad swyddogol cartref newydd Canolfan Yrfaoedd Prifysgol Glyndŵr.

Mae'r ganolfan wedi symud i lyfrgell y brifysgol er mwyn cynnig gwell gwasanaeth i fyfyrwyr.

Meddai’r Is-Ganghellor Cynorthwyol, Louise Casella, "Bydd y gwaith a wneir yma yn hynod o bwysig i'r Brifysgol yn gyffredinol ac yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan fyfyrwyr, busnesau a chyflogwyr.

"Mae myfyrwyr yn ganolog i bopeth a wnawn - rydym yn anelu i addysgu, ysbrydoli a galluogi eu llwyddiant.

"Rwy'n hyderus y bydd y cyngor a chyfleoedd a ddarperir gan Gyrfa a'r gwasanaeth Parth yn galluogi i holl raddedigion Prifysgol Glyndŵr i adael yma yn barod ar gyfer gwaith, bywyd a llwyddiant."

Top