Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Llyfrgellwyr Prifysgol Glyndŵr ymhlith y gorau yn y DU yn ôl gwobrau fawreddog y THE

Mehefin 3, 2015

llyfrgell testun

Cafodd llyfrgellwyr Prifysgol Glyndŵr eu henwi ymhlith y gorau yn y DU ar ôl arwain prosiect sy'n galluogi myfyrwyr benthyca llyfrau o unrhyw brifysgol yng Nghymru.

Chwaraeodd staff o’r brifysgol yn Wrecsam rhan flaenllaw ar Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru sydd wedi ennill Gwobr Tîm Llyfrgell Eithriadol yng Ngwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth y Times Higher Education 2015.

Mae'r Fforwm, sy'n cynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru, pob un o'r 10 o sefydliadau addysg uwch yng Nghymru a Llyfrgelloedd GIG Cymru, yn bartneriaeth arloesol i ddarparu system reoli llyfrgell ar gyfer y wlad gyfan.

Bydd hunaniaeth unigol yn y pen draw yn galluogi defnyddwyr i gael mynediad at, a benthyca deunydd o, bob llyfrgell addysg uwch, tra bod gwasanaethau corfforol a digidol yn cael eu trawsnewid.

Ymhlith y datblygiadau arloesol yw cyflwyno cenhedlaeth nesaf o wasanaeth rheoli llyfrgell Alma, a'r gwasanaeth darganfod adnoddau Primo, a fydd yn ei gwneud yn haws i ddefnyddwyr chwilio am adnoddau.

Mae'r rhain yn cael eu cyflwyno ar hyn o bryd i bob llyfrgell prifysgol yng Nghymru, gan ganiatáu integreiddio a rhyngweithio di-dor dros yr adnoddau a rennir.

Meddai Nicola Watkinson, Dirprwy Lyfrgellydd Prifysgol yng Nghanolfan Edward Llwyd, Llyfrgell Prifysgol Glyndŵr: "Roedd yn wych gweld tîm y Fforwm casglu'r wobr ar ôl cymaint o waith caled i gymryd gwasanaethau llyfrgell i'r lefel nesaf ym mhrifysgolion Cymru.

"Mae'r system rheoli llyfrgell a rennir yn ymdrech tîm go iawn a bydd myfyrwyr yn gweld gwelliannau sylweddol yn y dyfodol agos o ran y nifer o adnoddau y gallant gael mynediad iddynt a pha mor hawdd yw hi i ddod o hyd iddynt.

"Y fantais fwyaf i’r system newydd yw y bydd myfyrwyr yn gallu chwilio catalog pob llyfrgell prifysgol yng Nghymru, a fydd yn ychwanegu at eu profiad dysgu."

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi bod yn rhedeg cynllun rhannu adnoddau yng Ngogledd Cymru ers dros 20 mlynedd, gan alluogi myfyrwyr benthyg llyfrau o lyfrgelloedd Prifysgolion Bangor a Glyndŵr.

Mae aelodau o'r cyhoedd hefyd yn gallu benthyg adnoddau o lyfrgell Prifysgol Glyndŵr fel rhan o gynllun newydd yng Ngogledd Cymru.

Meddai Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Bydd cydweithio ar system rheoli llyfrgell ar y cyd yn dod â manteision sylweddol i fyfyrwyr, darlithwyr a staff y llyfrgell, yn ogystal ag arbed ariannol.

"Rwy'n falch bod yr enghraifft ardderchog yma o sefydliadau yng Nghymru yn gweithio gyda'i gilydd wedi cael sylw rhyngwladol, ac rwy'n falch bod Llywodraeth Cymru wedi cefnogi'r fenter hon."

Cynhelir Gwobrau y Times Higher Education bob blwyddyn i gydnabod llwyddiannau miloedd o staff yn y 100 a mwy o sefydliadau addysg uwch ym Mhrydain.

Bydd y System Rheoli Llyfrgelloedd ar y cyd yn weithredol ar draws pob un o'r 12 o sefydliadau’r Fforwm gan gynnwys Llyfrgelloedd GIG Cymru (drwy Brifysgol Caerdydd) erbyn Awst 2016.

Top