GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Arddangosfa yn arddangos 20 mlynedd o waith yr artist Lisa Milroy

Testun

Hydref 5, 2015

 

Bydd detholiad o waith yr artist Eingl-Ganada Lisa Milroy o'r 20 mlynedd diwethaf ei gyrfa yn ymddangos mewn arddangosfa newydd yn Wrecsam.

Bydd Ffabrig Cymdeithasol yn agor yn Oriel Sycharth, Prifysgol Glyndŵr, o Ddydd Llun 12 Hydref tan Dydd Llun 22 Ionawr, 2015.

Mae'r arddangosfa yn gwahodd ymwelwyr i ystyried sut mae gweithgareddau bob dydd fel 'dewis' a 'gwneud' yn cyfrannu at ein hymdeimlad o hunaniaeth ac adeiladu ein hunain.

Mae Diwrnod yn y Stiwdio 2000, sy’n gwaith acrylig ar gynfas, yn ganolog i thema'r arddangosfa. Mae'r darlun yn dangos siart amser o fywyd yr artist bob dydd yn y stiwdio: codi yn y bore ac yn cyrraedd y stiwdio i baratoi ar gyfer gwaith.

Mae amser yn mynd heibio, a'r artist yn paentio, hyd nes iddi benderfynu gorffen am y diwrnod. Mae hi'n cloi ei stiwdio ac yn gadael, efallai tan y bore nesaf pan fydd hi'n ailddechrau a ailadrodd yr un drefn annwyl. Trwy gydol y dydd, mae'r artist yn newid ei dillad a ddangosir dro ar ôl tro – gwisg nos, crys a llaciau, cot awyr agored, dillad stiwdio - i ddarparu ar gyfer pob gweithgaredd. Mae'r paentiad yn dangos y trothwy rhwng bydoedd mewnol ac allanol (safle o ymgysylltu llawn dychymyg), a thrawsnewid cysyniadau a deunyddiau drwy wneud.

Cafodd Lisa Milroy ei geni yn Vancouver cyn symud i Lundain i astudio. Mae hi bellach yn byw ac yn gweithio ym mhrifddinas Lloegr, lle mae'n bennaeth beintio raddedigion yn Ysgol Celfyddyd Gain Slade, Coleg Prifysgol Llundain.

Meddai’r Athro Estelle Thompson, pennaeth Adran y Cyfryngau, Celf a Dylunio ym Mhrifysgol Glyndŵr: "Mae Lisa Milroy yn artist eithriadol gydag enw da o'r radd flaenaf a rhagoriaeth yn ei maes.

"Bydd y gwaith yn y sioe yn baentiadau o eitemau o ddillad ac esgidiau, dim ond rhan fach o gasgliad amrywiol Lisa, ac mae'n fraint i ni fod yn gallu dangos iddynt yn Wrecsam ar gyfer gweddill y flwyddyn."

Wrth i Ffabrig Cymdeithasol yn cyflwyno lluniau o eitemau o ddillad ac esgidiau, mae motiffau wedi aros yn gyson yng gwaith Milroy ers iddi ddechrau ei darluniau o wrthrychau cyffredin yn y 1980au cynnar. Mae’r corff bob amser yno hefyd, yn ymhlyg neu ambell waith yn bresennol.

Mae ei phaentiadau rhyngweithiol diweddar, fel Oddi ar y Rheiliau, 2011-14 yn cynnwys y gwyliwr yn uniongyrchol yn dewis, profi syniadau o oddrychedd, hunan-adnabod a blas, a phleserau esthetig.

Mae bywyd llonydd wrth wraidd gwaith Milroy.  Yn ei pheintiadau o’r 1980au roedd hi’n cynnwys gwrthrychau cyffredin a ddangosir yn erbyn cefndir llwydwyn.

Wedi hynny ehangodd ei delweddaeth i gynnwys ddarluniau o wrthrychau o fewn lleoliadau, yn ogystal â thirwedd, pensaernïaeth a phobl. Wrth i'w ymagweddau at bywyd llonydd amrywio, felly y gwnaeth ei ffordd o beintio, sy'n arwain at ystod o arloesiadau yn ei harddull.

Yn y blynyddoedd diwethaf mae ffocws Milroy wedi bod ar baentiadau sy'n seiliedig ar waith osod sydd yn aml yn cynnwys elfen perfformiad. Drwy gydol ei gwaith mae Milroy wedi cael ei swyno gan y berthynas rhwng llonyddwch a symudiad, a natur o wneud ac edrych ar beintiadau.

Etholwyd Milroy i Academi Frenhinol y Celfyddydau yn 2005, ac mae hi wedi bod yn Bennaeth Peintio Graddedig yn Ysgol Celfyddyd Gain Slade, UCL ers 2009.

Enillodd Milroy Wobr Gyntaf yng Nghystadleuaeth Peintio John Moores ym 1988. Mae hi ar hyn o bryd yn Ymddiriedolwr Artist yn Tate, ac mae ei gwaith yn cael ei gynnal mewn nifer o gasgliadau cyhoeddus a phreifat.

'Lisa Milroy: Ffabrig Cymdeithasol' yn agor ym Mhrifysgol Glyndŵr gyda Sioe Preifat ar ddydd Llun 12 Hydref am 5pm.

Mae mynediad i'r noson agoriadol a gweddill y arddangosfa am ddim. Mae Oriel Sycharth ar agor 9:00-16:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost orielsycharth@glyndwr.ac.uk, ffoniwch 01978 293950 neu ewch i'r wefan, Glyndwr.ac.uk/orielsycharthgallery

Top