GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Artist Kasia yn ennill gwobr gymunedol mewn sioe

Kasia llun

Llun: (o'r chwith) AS Wrecsam Ian Lucas, Kasia Pikula a'r Athro Estelle Thompson, pennaeth y cyfryngau, celf a dylunio ym Mhrifysgol Glyndŵr

Mehefin 8, 2015

Enillodd artist wobr gymunedol am datblygu cysyniad ar gyfer app i annog pobl ifanc Wrecsam i fwyta'n iach.

Creodd Kasia Pikula 25 oed, o Wlad Pwyl, ddelweddau a stori ar gyfer y gêm ryngweithiol wrth iddi gwblhau lleoliad 12 wythnos yn astudio dylunio graffig ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Seilir y gêm ar fywyd cymeriad o'r enw Tommy y Lladdwr. Ynddo mae disgyblion yn gweithredu fel ditectifs, yn derbyn gwobrau i'w wario ar ddewisiadau bwyd iach yn ffreutur eu hysgol a siopau agosaf.

Derbyniodd Kasia, sy'n astudio yn yr Academi Celfyddydau Cain yn Katowice, wobr gymunedol a noddir gan y Ramada Plaza Wrecsam ar gyfer y prosiect.

Fe gyflwynwyd y wobr gan AS Wrecsam, Ian Lucas, yn lansiad Sioe Gradd Blwyddyn Olaf Prifysgol Glyndŵr.

Datblygwyd y syniad ar ôl iddi siarad â disgyblion yn ysgolion Wrecsam rhwng 11 a 15 oed, a thîm gwaith cymdeithasol Cyngor Wrecsam.

Meddai Kasia: "Rwyf wedi gweithio gyda phlant o’r blaen ac maent bob amser wedi bod yn ddeallus iawn, yn frathiog ac yn feirniadol - ac yn achos bwyta'n iach, mae'n fater y gallwn newid eu hagwedd tuag ato gyda chanlyniad cadarnhaol.

"Roedd yn syndod mawr imi a doeddwn i ddim yn disgwyl y wobr, ond roedd yn braf cael fy ngwerthfawrogi ar ôl yr holl waith caled."

Bydd Kasia yn aros yn y DU tan fis Medi ar gyfer ei phrofiad gwaith, gan gyfuno hyn gyda gwaith fel dylunydd graffig ar ei liwt ei hun.

Meddai Pauline Amphlett, uwch ddarlithydd mewn dylunio graffeg ym Mhrifysgol Glyndŵr: "Er dim ond 12 wythnos mae hi wedi bod efo ni, mae Kasia wedi dod ag egni, brwdfrydedd ac ysbryd cymunedol sydd wedi ysbrydoli’r myfyrwyr i gyd.

"Mae Kasia wedi bod yn chwa o awyr iach i weithio gyda hi ac roedd ei sgiliau celfyddyd cryf yn hynod o ddefnyddiol wrth hyrwyddo'r sioe gradd."

Mae Sioe Gradd Blwyddyn Olaf Prifysgol Glyndŵr yn nodi benllanw tair blynedd o astudio ar gyfer myfyrwyr yn Ysgol Gelf a Dylunio Gogledd Cymru.

Mae mynediad i'r arddangosfa yn rhad ac am ddim ac yn agored i'r cyhoedd. Mae’n cynnwys gwaith gan animeiddio a gêm gelf; celfyddydau dylunio a chymhwysol; ffilm a ffotograffiaeth; celfyddyd gain; dylunio graffeg ac amlgyfrwng; darlunio, nofelau graffig a chyhoeddi i blant.

Top