Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Llawenydd graddio ar gyfer joci a cyfnewidodd rasio ceffylau ar gyfer gradd cyfrifiadura

 

Hydref 30, 2015

Testun

Mae'r joci benywaidd proffesiynol gyntaf erioed i ennill ras yn Ascot yn awr yn helpu milfeddygon yn delio â chlwy'r traed a'r genau ar ôl cyfnewid rasio ceffylau ar gyfer gyrfa mewn cyfrifiadura.

Graddiodd Jaki Houston-Campbell ag MSc mewn Dysgu a Thechnoleg o Brifysgol Glyndŵr ar ddydd Iau, yn syth ar ôl ennill swydd newydd yn gweithio ar gyfer y Coleg Milfeddygol Brenhinol.

Dychwelodd Jaki, a gafodd gyrfa rasio am 10 mlynedd cyn ymddeol ac dechrau gwaith gyda’r Ysgol Rasio Brydeinig (BRS), i addysg yn gyntaf yn 2010, gan raddio gyda Thystysgrif Uwchraddedig mewn E-Ddysgu ym Mhrifysgol Glyndŵr yn 2013.

Ond penderfynodd barhau i astudio ac aeth ymlaen o'r BRS ar ôl naw mlynedd i wneud y defnydd gorau o'r sgiliau a enillodd ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Mae swydd newydd Jaki ar brosiect a ariennir gan y Comisiwn Ewropeaidd dros Reoli Clwy'r Traed a'r Genau (Sefydliad Bwyd ac Amaeth y Cenhedloedd Unedig), ac yn cynnwys datblygu adnoddau hyfforddiant ar-lein ar gyfer milfeddygon sy'n gweithio i atal a rheoli clwy'r traed a'r genau.

Meddai Jaki: "Pe tasai rhywun 10 mlynedd yn ôl, wedi dweud wrthyf y byddwn yn ennill gradd Meistr – faswn i byth wedi eu credu nhw! Roeddwn yn falch iawn i gerdded ar draws y llwyfan ar ddydd Iau, ond yn drist i wybod bod y cwrs wedi gorffen.

"Rwy'n ffodus iawn fy mod i wedi dod o hyd i swydd mor gyffrous ac nid oes amheuaeth bod fy astudiaethau gyda Glyndŵr wedi fy ngalluogi i sicrhau swydd o'r fath.

"Ond fy nhiwtoriaid oedd y rhai a roddodd i mi y gefnogaeth ac yn fwy bwysig yr hyder i astudio ar y lefel hon. Mae'r ffordd y redai’r cwrs a’r pynciau a drafodir yn ysbrydoledig. "

Mae Jaki hefyd wrth ei bodd yn peintio. Enillodd wobr llun rasio ceffylau gorau Horse and Hound  mewn arwerthiant Christie yn Llundain yn 1999  a symudodd i gyfrifiadura ar ôl edrych ar gyfer gwahanol gyfleoedd gyrfa.

Ar ôl iddi ddarganfod ei bod yn ddyslecsig, fe meistrolodd amrywiaeth o systemau a datblygwyd ei chariad o dechnoleg gwybodaeth (TG).

Meddai Dr Clive Buckley, Prif Ddarlithydd ar gyfer Cyfrifiadureg a Chanolfan Dysgu, Addysgu ac Asesu: "Roeddem yn falch iawn o weld Jaki yn dychwelyd i astudio gyda ni. Mae ganddi stori hynod i'w hadrodd ac roedd yn ysbrydoliaeth i bawb ar y cwrs."

Top